Ledarbedömning med Mercuri Urval

Vår ledarbedömning säkerställer framgång för din organisation, både kortsiktigt och på längre sikt

Oavsett om kandidaten är intern eller extern, om en Executive Search-firma är involverad eller om "spetsade" utvärderingsverktyg används så är forskningen tydlig – sannolikheten för en lyckad chefstillsättning är idag ungefär lika stor som att singla slant. Det är naturligtvis otillfredsställande eftersom ett misslyckande kan innebära svindlande kostnader – för människor, för chefer och för organisationen.

Forskning visar att 40–60 % av de chefstillsättningar som gjorts med konventionella metoder har misslyckats.
Läs mer om misslyckad chefsrekrytering här

För några år sedan studerade ett välkänt, ledande och globalt Executive Search-företag 20 000 chefstillsättningar. Forskarna upptäckte att man 18 månader efter en chefstillsättning kunde konstatera att man misslyckats i 40% av fallen, trots att omfattande ”talangdata” och de ”senaste verktygen för ledarbedömning" använts. I en metaanalys av nyligen genomförda studier visade sig detta vara ett normalt utfall. I normalfallet är endast 50–60 % av chefstillsättningarna framgångsrika när konventionella metoder används.

Välj vetenskapligt och beprövat stöd framför slumpen

Mer tillförlitliga råd om chefsrekrytering och utveckling finns att få hos våra experter på ledarbedömning. Våra experter väljer, utvärderar och utvecklar dina mest värdefulla tillgångar – dina chefer.

MU Leadership Assessment kan ge chefer i din organisation både kortsiktig och uthållig framgång. Den vetenskapligt baserade metodik som används ger exakta, faktabaserade prognoser som är förankrade i en organisations unika situation och planer.

Mercuri Urval har utvecklat en metodik för ledarbedömningar som är vetenskapligt baserad och bygger på den senaste forskningen inom området – MU Leadership Assessment. Den levereras alltid av experter som är certifierade av MU.

Nyckelfaktorerna som skiljer MU Leadership Assessment från andra processer med utvärdering på ledningsnivå är:

 • Processen är förankrad i organisationens unika kontext och affärssituation och förutsättningar och specifika krav som ställs i den unika rollen. Bedömningarna baseras inte på stereotypa modeller, antaganden eller generella ledarskapsteorier. Specifik analys och rådgivning är en integrerad del av hur experten på ledarbedömning arbetar
 • Tydligheten och tillförlitligheten i våra rekommendationer
 • Noggrannheten i våra prognoser som är kopplade till prestanda följs upp kontinuerligt och publiceras
 • Branschens högsta standarder för godkännande och certifiering tillämpas (ISO 10667-2)

Med MU Leadership Assessment kommer du att:

 • Säkerställa både de kortsiktiga och långsiktiga resultat du behöver
 • Välja chefer som presterar från dag ett och levererar resultat på lång sikt
 • Stärka konkurrenskraften över tid genom att ha de bästa cheferna i din organisation
 • Långsiktigt säkerställa en framgångsrik chefsresurs i din organisation
 • Använda den mest exakta och moderna, prediktiva metoden som finns tillgänglig

Gå bortom subjektiva åsikter med MU Leadership Assessment

Våra experter på ledarbedömning är certifierade och kvaliteten på deras arbete granskas kontinuerligt för att säkerställa att dina förväntningar uppfylls och överträffas. Våra experter ser till att dina chefer kan leda din organisation till framgång, både idag och i framtiden, oavsett om det handlar om din nästa VD eller en viktig, senior specialist i ditt team.

 • Våra råd är vetenskapligt underbyggda, har bekräftad framgång och är kvalitetscertifierade. (ISO 10667-2)
 • Mercuri Urvals ledarbedömning bygger på noggrann insamling och systematisk utvärdering av relevanta fakta och data som ger en korrekt och tillförlitlig prognos för hur framgångsrik en chef blir, både kort och lång sikt
 • Meriter, personliga förmågor och motivation analyseras och utvärderas som grund för denna prognos
 • Mer än 90 % av de chefer vi rekommenderar uppfyller eller överträffar förväntningarna*

MU Leadership Assessment: Säkrare bedömningar och pålitliga råd

Läs vad vår vd Richard Moore säger

MU Leadership Assessment utgår från en analys av kontext- och situations och de rekommendationer vi ger baseras därmed på bedömningar som utgår från dina behov. Vår metodik för att översätta dina affärsmässiga ambitioner till rätt krav hjälpt tusentals av våra kunder till extraordinära resultat.

 • Vi använder unika och vetenskapligt underbyggda metoder och verktyg som täcker in alla nödvändiga aspekter på utvärderingen. Våra metoder och verktyg baseras på mer än 50 års forskning och resultatet av mer än 1 miljon utförda bedömningar.
 • Vi ger tillförlitlig rådgivning om beslut som fattas när det gäller chefsrekrytering och utveckling. Vi kommer alltid att ge dig tydliga råd om hur du ska gå vidare. Oberoende verifierade data visar att våra rekommendationer leder till framgång i över 90 % av alla slutförda uppdrag. Detta är ett branschledande resultat.
 • Vår ledarbedömning ger tillförlitliga och goda resultat samtidigt som den säkerställer högsta etiska standard. Vetenskapligt baserade metoder och kvalitetssäkrade processer säkerställer att vårt arbete karakteriseras av noggrannhet, rättvisa och saklighet. Vi uppfyller högsta etiska standard och datasäkerhet Vårt arbetssätt är certifierat enligt standarden ISO 10667-2 och våra leveranser granskas kontinuerligt internt och av externa revisorer.

Varför välja Mercuri Urval för din nästa ledarbedömning?

MU Leadership Assessment är en högkvalitativ process som bygger på vetenskapliga metoder som är unika och säkra. Vårt arbetssätt ger pålitliga och etiskt baserade underlag för beslut rörande ledartillsättningar och andra beslut rörande ledarskap.

Vi lutar oss mot över 50 års erfarenhet och kunskap om det ledarskap som behövs för att lyckas i en organisations specifika sammanhang. Vi förstår hur ledarskapsbeteende påverkar dina resultat. Vi hjälper dig att säkra de chefer du behöver för att få resultat.

Expertis inom ledarbedömning

 • Våra experter inom ledarbedömning och ledarrådgivning har djup kunskap och lång erfarenhet från både affärer och ledarskap.
 • Våra experter arbetar tillsammans i kundcentrerade team i mer än 60 länder.

Omfattande track-record inom ledarbedömning och ledarrådgivning

 • Vi arbetar med tusentals kunder inom alla sektorer över hela världen.
 • Betrodda experter som engagerar sig i uppgiften att förbättra kundernas resultat genom effektivt ledarskap.

Oöverträffad metod

 • Vår metodik är kvalitetssäkrad, med standarderna i ISO 10667-2, årligen reviderade av det världsomspännande kvalitetsgransknings- och certifieringsföretaget DNV.
 • Interna processer och metoder som garanterar etiskt, pålitligt och kvalitativt underlag för beslut om ledarskapet i arbetet.
 • Mer än 90 % av cheferna vi rekommenderar lyckas*.

* Återkommande valideringsstudier

Responsible consultants:

Ricky Foo

Partner & Director

Visa profil

Responsible consultants:

Wout Van Impe

Partner & Team Director

Visa profil