Marknadssektorer

Vi arbetar inom alla marknadssektorer, världen över!

Vi har över 50 års erfarenhet av att arbeta Executive Search, rekrytering av chefer och specialister samt talent management i alla större sektorer. Vi arbetar med över 3000 kunder världen över, i alla storlekar och från alla sektorer. Vad har de gemensamt?

De strävar alla efter att förbättra sin organisations resultat genom människor. Oavsett om kunden är liten eller stor, lokal eller global, gör vår globala räckvidd, lokala närvaro och långa erfarenhet oss till en stark partner.

Utöver våra många lokala partnerskap, hanterar Mercuri Urval över 150 globala ramavtal i flertalet sektorer, länder och tjänsteområden.

Varför välja oss ?

Trusted Experts

  • Vi garanterar att vi till fullo förstår era behov och levererar önskat resultat
  • Vi har fler än 70 team med expertkonsulter på alla större marknader världen över

Er styrka är den unika kombinationen av expertkunnande och leveransfokus

VD, internationellt företag inom Mobile Telecommunications

Bred erfarenhet

  • Över 3000 kunder från alla sektorer vänder sig till oss varje år
  • 9 av 10 av våra kunder rekommenderar dig att arbeta med oss*

Ni har blivit en riktig partner till oss, och hjälper oss att uppnå vår vision om excellens

Chief Marketing Officer, globalt konsultföretag med bas i Indien

Marknadsledande metoder

  • Våra metoder är kvalitetsgranskade, bl.a. enligt ISO 10667-2
  • 94% av kandidaterna vi rekommenderar lyckas**

Ni levererar en process som omvandlar kunskap till högkvalitativ rådgivning, vilket förbättrar de beslut vi tar gällande våra anställda

VD för ledande anglo-amerikanskt energiföretag

* Kundundersökningar visar att > 90% av våra kunder skulle rekommendera oss till andra
** Oberoende och upprepade gånger kontrollerat i externa revisioner.