Ledarrådgivningstjänster med Mercuri Urval

Baserade på vetenskap och anpassade för just dig

Omfattande och upprepad forskning visar att organisationer som attraherar, motiverar och utvecklar de rätta personerna överträffar de organisationer som inte gör det. Koncernchefer rapporterar att de normala investeringarna i ledarskapsutveckling ger mycket låg – eller ingen – avkastning på investeringen (ROI).

Ännu mer oroande är att svårigheterna att välja ut och utveckla ledare ökar och att framgångsfrekvensen försämras. Läs mer:

Hur kan jag se till att min personal presterar som bäst?

MU:s ledarskapsexperter ser till att organisationen presterar bättre. Oavsett om det handlar om att utveckla en nyckelperson eller att transformera en hel organisation levererar vi alltid den lösning organisationen behöver.

 • Bedömnings- och utvecklingscenter
 • Styrelseutvärdering och -utveckling
 • Ledarbedömningar
 • Coachning och ledarskapsutveckling
 • Executive onboarding
 • Individuell bedömning för urval och utveckling
 • Organisationsutveckling
 • Utplacering och karriärövergång
 • Internationell talanghantering och ledarrådgivning

Varje år levererar våra experter tusentals tjänster inom MU Leadership Advisory, MU Leadership Assessment och MU Leadership Development till kunder världen över. Vi är organiserade som ett globalt företag med talang- och ledarskapsexperter som arbetar inom alla större marknader världen över. Oavsett om du behöver en global lösning för hantering av talanger eller vill genomdriva förändringar genom dina chefer över gränserna kan vi vara till hjälp.

Varför välja Mercuri Urval för talanghantering och ledarrådgivning?

 • Tillförlitliga experter som utnyttjar vetenskapsbaserade metoder.
 • Genom våra omfattande meriter tillhandahåller vi tusentals branschledande lösningar för våra kunder varje år – över hela världen.
 • Omkring 25 000 gånger per år genomför en Mercuri Urval-expert en bedömning av en kandidat för urval eller utveckling med en framgångsfrekvens på mer än 90 %, vilket placerar oss i den högsta percentilen inom vår bransch.*
 • Oöverträffade och unika metoder, baserade på MU:s vetenskapsbaserade forskning om val av ledare.
 • Vår metod är kvalitetssäkrad, inklusive enligt standarden ISO 10667-2 och våra experter är certifierade.

*Återkommande valideringsstudier, årligen granskade av DNV

MU Leadership Advisory: Organisatorisk analys, bedömning och ledarbedömning

Oavsett om det gäller strategiimplementering, talanghantering eller successionsplanering handlar det nästan alltid i grunden om människor. Det handlar om att identifiera framtida kapacitetsbehov, förstå de befintliga möjligheterna och ta itu med de eventuella avvikelserna mellan behoven och möjligheterna. En ledarbedömning som utförs av Mercuri Urval genomförs inom ramen för er specifika affärssituation. När vi bedömer era ledare utvärderar vi deras befintliga förmåga och deras potential att få er strategi att fungera med hjälp av de allra senaste vetenskapsbaserade verktygen och arbetssättet. Det är därför som er affärsstrategi är vår utgångspunkt och därför som vår främsta prioritet är att möjliggöra för er personal att uppnå era resultat.  Om ni behöver en utvärdering av ett globalt ledningsteam eller utvärdera kompetensen inom en specifik affärsdivision är lösningen vår MU Leadership Advisory Practice. Oavsett vilka behov som ni har av ledarrådgivning tillhandahåller vi bästa möjliga experttjänster som är baserade på vetenskap och anpassade för just dig.

MU Board Evaluation

Effektiv företagsstyrning står högt på dagordningen för varje organisation. Eftersom de beslut som en styrelse fattar avgör värdet på företaget avgör de beslut som fattas vid val och utveckling av styrelsen även företagets framgång. Endast en sakligt grundad och kvalitetssäkrad strategi kan garantera en tillförlitlig framgång.

Mercuri Urvals styrelseexperter kan tillhandahålla en oberoende och objektiv utvärdering av er styrelse. Kontinuerlig förbättring är inte bara ett ämne för dem som arbetar i ert företag – det är av största vikt för dem som arbetar med att förbättra det företaget. Även de mest erfarna cheferna måste lära sig att hantera förändringar och därigenom föregå med gott exempel för resten av organisationen.

Det räcker inte att bara beskriva vad som redan finns

Styrelsens sammansättning måste återspegla de framtida affärsbehoven och styrelsens effektivitet måste optimeras.

Genom vår unika MU Leadership Assessment-tjänst kan våra experter bedöma hur de befintliga styrelseledamöterna eller potentiella styrelseledamöterna kommer att prestera i framtiden, hur effektivt de kommer att vägleda och utmana vd:n och hur de kommer att hantera risker och säkra en avkastning på investeringarna.

Vår strategi är alltid kundunik – exakt anpassad. Vi tar upp de frågor som ni behöver åtgärda, till exempel:

 • Vilka är de starka sidorna och begränsningarna för de enskilda styrelseledamöterna och styrelsen som helhet?
 • Vilka avvikelser och utvecklingsbehov kan man på ett realistiskt sätt åtgärda?
 • Vilka risker eller möjligheter tas inte upp?
 • Hur kan styrelsen förbättra sin prestation?

Tillförlitliga evidensbaserade svar på frågor som dessa säkerställer att organisationer bättre kan utnyttja aktuella möjligheter och planera framtiden mer exakt. Oavsett vilken fråga vi tar upp med er kan ni vara säkra på att uppnå praktiska och genomförbara resultat som är anpassade till företagets behov.

Resultatet av styrelseutvärderingen

 • Tydliga och specifika faktabaserade rekommendationer för varje enskild person
 • Strategisk insikt: prestandamätning av styrelsen, förståelse av dess strategiska planering och riskhanteringsprofil.
 • Tydliga och specifika faktabaserade rekommendationer för varje enskild personUtvecklingsplan för att förbättra styrelsens effektivitet

Responsible consultants:

Peter Torjussen

Partner & Director

Visa profil

Responsible consultants:

Dr. Ralf Biele

Partner & Director (Team Leader)

Visa profil

Responsible consultants:

Wout Van Impe

Partner & Team Director

Visa profil

Responsible consultants:

Wout Van Impe

Partner & Team Director

Visa profil