Vår organisation

Executive Search och ledarrådgivning, baserat på vetenskap

MU är den globala ledaren inom chefsrekrytering och rådgivning. Våra experter tillhandahåller vetenskapligt baserade, exakt anpassade, kvalitetssäkrade och etiska tjänster inom chefsrekrytering, rekrytering av specialister, ledarrådgivning och coachning i samarbete med kunder från den offentliga och privata sektorn över hela världen.

Vår uppgift är att verifiera att organisationerna presterar bättre genom ett mångsidigt och hållbart ledarskap. Våra expertteam arbetar över hela världen – där våra kunder behöver oss, där finns vi.

 

 

Mercuri Urval är ett företag som ägs av en oberoende stiftelse. Verksamheten startade i Sverige för över 50 år sedan.

Det är tydligt att säkerställa ett effektivt ledarskap är en av de största utmaningarna som organisationer står inför idag.

Omfattande och upprepade forskningsstudier visar att konventionella metoder och idéer inom chefsrekrytering och utveckling mycket ofta leder till ett misslyckande. Trots de många kvalificerade specialister som arbetar inom branschen misslyckas 40–50 % av chefstillsättningarna och när företagsledare tillfrågas om affärsvärdet av den ledarutveckling man bedriver menar man att mindre än 10 % av de kostnader man lägger på ledarutvecklingsinsatser ger affärsvärde.

Detta är oroande data, inte minst eftersom kraven att välja ut och utveckla ledare ökar och att framgångsfrekvensen kontinuerligt försämras. Läs mer:

Våra experter står för tillförlitlig ledarrådgivning

Organisationer som attraherar, motiverar och utvecklar de mest effektiva ledarna överträffar de som inte gör det. Verkligt framgångsrika organisationer bygger upp rätt förmåga och talang på alla nivåer – med ledare som kan föra organisationen in i framtiden.

Våra experter inom chefsrekrytering och ledarrådgivning samarbetar med kunderna för att säkerställa att de förbättrar sina resultat genom korrekt utnämning av ledare och ett effektivt ledarskap. Vi har den organisation, de expertkonsultgrupper och de unika vetenskapsbaserade metoder som krävs för att tillhandahålla tillförlitliga och kvalitetssäkrade lösningar när det gäller chefsrekrytering och ledarrådgivning över hela världen.

Baserat på vetenskap

Mercuri Urval använde aldrig konventionella chefsrekryteringsmetoder. Vi valde att vara föregångare genom en vetenskapligt baserad strategi när det gäller att hitta, välja ut och utveckla företagsledare.

MU:s sätt att arbeta skapades under 1960-talet. Forskare samarbetade med organisationer för att undersöka hur deras resultat påverkades av människor.

Med vetenskapens hjälp upptäckte de hur man effektivt kunde öka resultaten genom att vara mycket mer noggrann vid valet av specialister och ledare i samband med anställningar. Syftet med Mercuri Urvals verksamhet var och förblir att öka framgången i arbetet genom ett effektivt och korrekt val och utveckling av ledare.

Vi analyserar era behov och kommer sedan att hitta, välja ut och utveckla de ledare som kommer att se till att ni uppnår nya nivåer – inom alla branscher och inom den offentliga sektorn.

I dag tillämpas de senaste vetenskapliga rönen på våra kunders ledningsproblem

Med mer än 50 års erfarenhet bakom oss och med vår omfattande globala räckvidd och branschexpertis samarbetar vi med er för att öka effektiviteten hos ert ledarskap.

Hos Mercuri Urval tar våra chefsrekryteringsexperter fullt ansvar för att säkerställa effektiva och korrekta utnämningar av ledare som uppnår de rätta resultaten som en del av en projektbaserad och vetenskapligt förankrad MU Executive Search-tjänst. Våra expertteam bygger upp varaktiga relationer med kunderna och kandidaterna för att kunna tillhandahålla snabba, flexibla och kvalitetssäkrade lösningar – från ett enda MU Executive Search-uppdrag till att anställa en hel ledningsstruktur – vi har den erfarenhet som krävs. Och mer än så – våra experter inom MU Leadership Advisory arbetar för att se till att ni har de bästa möjliga lösningarna inom ledarprestation och ledarutveckling för bästa möjliga resultat. Vi erbjuder tjänster för ledarbedömning, coachning och organisationsutveckling, allt baserat på vetenskap, så att ni kan försäkra er om att era chefer kan uppnå de resultat som organisationen kräver.

Så om du undrar – ”Hur kan jag förbättra effektiviteten hos cheferna inom vår organisation?” – våra experter inom chefsrekrytering och rådgivning ser till att er organisation kan prestera bättre. Från att arbeta med en viktig chef till att omvandla hela organisationen – vi kan tillhandahålla den högkvalitativa och vetenskapligt baserade och validerade lösning som ni behöver.

Samarbetet med Mercuri Urval kan ske på många olika sätt, men målet är detsamma – professionella och högkvalitativa tjänster som gynnar dig och din organisation.