Mercuri Urval Research Institute

The home of MU Leadership Selection Science®

Mercuri Urval Research Institute grundades för att säkerställa och utveckla grunden för Mercuri Urvals arbetssätt och metoder dels genom egen forskning, dels i enlighet med den mest aktuella forskningen inom ledarrekrytering, ledarbedömning och ledarrådgivning.

MU Leader Selection Science®

Mercuri Urval Research Institute utgår från Mercuri Urvals arbetssätt (MU Leadership Selection Science®) vid utvärdering och utveckling av de arbetssätt, metoder och verktygsom används av Mercuri urvals experter. Ambitionen är också att säkerställa att Mercuri Urvals experter alltid arbetar med högt ställda krav på etik och kvalitet.  

  • MU Leader Selection Science® är föregångare när det gäller användningen av systematiska evidensbaserade metoder vid ledarrekrytering, ledarbedömning och ledarutveckling.
  • MU Leader Selection Science®-baserade metoder säkerställer att varje kandidat eller ledare som bedöms ges en balanserad feedback från experterna för att hjälpa kandidaten att utvecklas och uppnå framtida framgångar i sitt arbete – oavsett om den kandidaten är den som blir vald eller inte.
  • MU Leader Selection Science® vägleder vårt sätt att kontinuerligt bygga kunskap och vår kontinuerliga utveckling för ständigt tillhandahålla pålitlig vetenskapsbaserad rådgivning till våra kunder och ledarna.
  • MU Leader Selection Science® säkerställer ett högkvalitativt, etiskt och vetenskapligt baserat arbetssätt när det gäller att välja ut ledare och ge rådgivning om ledarskap. Det leder till att organisationer får mer tillförlitlig rådgivning, att ledarnas bidrag tillorganisationen är mer hållbart och att organisationer presterar bättre.
  • MU Leader Selection Science® innebär ett arbetssätt som kvalitetssäkras internt och är certifierade av en oberoende part i enlighet med de mest krävande högsta standarderna i branschen när det gäller ett transparent, tillförlitligt och relevant beslutsfattande rörande ledare och ledarskap i arbetet (ISO 10667-2).
  • MU Leader Selection Science®-baserade metoder och verktyg används endast av MU-certifierade experter.
Fler än 90 % av de ledare som tillsätts efter våra rekommendationer uppfyller eller överträffar förväntningarna. Läs uppföljningsrapporten här. 

Våra partners när det gäller att höja Mercuri Urvals standards

I samarbete med DNV, ISO, Mercers och andra ledande partners bedriver vårt MU Research Institute forskning och utveckling av tjänster som Mercuri Urvals experter kan tillämpa i sitt arbete med kunderna:

  • FoU och utveckling av verktyg, metoder, ramar och tjänster
  • Valideringsstudier
  • Certifieringsprogram för MU-experter
  • Partnerskap med expertorgan inom kvalitetssäkring och den betryggande vetenskapsbaserade forskningen om val av ledare