Energi

Få sektorer påverkar alla människors dagliga liv som energisektorn. Under de senaste 50 åren har vi genom snabb industriell utveckling, oljekriser och klimatvarningar fått ständiga påminnelser om hur energifrågan bidrar till både utveckling och nedgång.

Idag har vi en energisektor som är mer spännande än någonsin, där de nya alternativa energikällorna agerar uppstickare mot de traditionella aktörerna. Ökat välstånd och industrialisering ger fantastiska tillväxtmöjligheter. Ändliga resurser och klimatförändringar sätter gränser, ny teknologi och konkurrensmässiga avregleringar och statsstöd flyttar fram dem.


Kartan håller på att skrivas om vilket för våra kunder, stora som små, ger nya utmaningar och möjligheter.

Använd er av vår erfarenhet

Bland Mercuri Urvals kunder hittar man både de traditionella företagen och de nya innovatörerna. Vi har bildat strategiskt partnerskap med såväl nya aktörer som växer till globala företag som anrika företag som hittar sin nya plats på kartan.

Mercuri Urval har en lång historia med goda resultat av att attrahera, identifiera, rekrytera och utveckla framgångsrika medarbetare, team och organisationer till energisektorn. Genom att använda vårt globala nätverk och resurser klarar vi av att möta de flesta av våra kunders behov, i Sverige och utomlands.

Mercuri Urval kan ge ett erfaret stöd i alla former av förändringsprocesser och vi har vår främsta expertis inom:

  • Olja- och gasproduktion
  • Kraftgenerering
  • Elektricitet- och gasleverantörer
  • Förnybar energi