Våra etiska regler

Mercuri Urvals framgång bygger på att uppnå och bibehålla våra kunders förtroende. Vi förstår hur viktiga besluten i rekrytering, Talent Management och verksamhetsutveckling är - för alla parter. Därför är etik och sekretess så viktigt för oss.

För våra kunder innebär professionell hantering av rekrytering och andra utvecklingsinsatser att framtida prestation och resultat säkerställs och att störningar i verksamheten kan undvikas.

För våra kandidater är det viktigt att ansvar och befogenheter, samt möjligheter till personlig utveckling i det nya jobbet, matchar kandidatens kompetens och förväntningar på jobbet.

Vi på Mercuri Urval gör vårt yttersta för att säkerställa att våra kunder, våra kandidater och våra deltagare i utvecklingsinsatser blir nöjda i samarbetet med oss.

Våra etiska regler:

  • Mercuri behandlar alla kandidater, deltagare, kunder och medarbetare som individer och med respekt
  • All information om våra kunder behandlas konfidentiellt. Det gäller självklart även alla kundens medarbetare, och de kandidater som deltar i en rekryteringsprocess
  • Mercuri Urval sprider inte information om kundens verksamhet eller medarbetare till tredje part, såvida inte detta tidigare överenskommits
  • Om konsulten skulle ha ekonomiska eller personliga intressen som kan påverka vår rådgivning kommer konsulten att tala om det
  • Strikta interna rutiner säkerställer att eventuella intressekonflikter undviks.Mångfald är viktigt för Mercuri Urval och vi tar avstånd från all form av diskriminering
  • Vi ger alltid feedback till deltagarna som genomgått en bedömning
  • Vid rekrytering tas referenser endast efter överenskommelse med kandidaten och utan att avslöja den tjänst som kandidaten har sökt
  • Mercuri Urval bedömer varje kandidats kompetens och förmåga i relation till ett specifikt jobb
  • Mercuri Urval följer upp varje rekryteringsuppdrag för att utvärdera om anställningen är framgångsrik
  • Som kandidat kan du vara säker på att dina personliga uppgifter hanteras med största omsorg enligt gällande dataskyddsförordning. Mercuri Urval lagrar endast personuppgifter så länge det är nödvändigt med hänsyn till syftet med behandlingen"