Vår vision

Kundcentrerade team som följer vetenskapliga metoder

Där MU:s experter, kunder och kandidater samarbetar för en ökad framgång på jobbet. Vi är platsen för MU Leadership Selection Science®

Vår vision gör att vi eftersträvar att ständigt förbättra och utveckla oss själva och vårt företag för de nuvarande och framtida kollegorna, kunderna och kandidater​na. Detta är en sammanfattning av vår vision: 

Global räckvidd

Våra kunder och kandidater ser aldrig gränser – varken i våra strukturer, i våra system eller i våra huvuden. Oavsett om en kund är lokal eller internationell kommer de att lyckas i arbetet baserat på våra pålitliga ledarskapsråd och vår expertis när det gäller att arbeta internationellt och i team.

Talang utan gränser

Mercuri Urvals experter ges största möjliga handlingsfrihet och möjlighet att växa. I utbyte mot det rätta resultatet, de rätta beteendena och det rätta bidraget ska möjligheter finnas överallt​. Våra experter skapar mer fördelar för kunderna genom att arbeta i ett annat slags företag med en frihet att utvecklas och nå framgång.

Högsta standard​​​erna av alla

Vår tillförlitliga ledarrådgivning baseras på MU Leader Selection Science® – utan variationer, replikering och automatisering. Vår infrastruktur uppgraderas kontinuerligt för att uppfylla de högsta etiska och kvalitetssäkrade standarderna och används endast av certifierade Mercuri Urval-experter. Våra tjänster har verifierats av en oberoende part till de högsta standarderna i branschen när det gäller ett öppet, tillförlitligt och relevant beslutsfattande om ledare och ledarskap i arbetet (ISO 10667-2). Genom de högsta standarderna kommer våra kunder att få tillförlitlig ledarrådgivning och därmed lyckas i arbetet.

Läs mer om vårt forskningsinstitut.

Nära kunderna är bäst

För oss betyder ”nära kunderna är bäst” att ett pålitligt Mercuri Urval-expertteam ska vara nära till hands och tillgängligt för varje kund. Vi arbetar i kundcentrerade expertgrupper eftersom ju mer vi engagerar oss och samarbetar med kollegor hos våra kunder, desto mer kan våra råd vara till hjälp och skapa mervärde. Att bygga upp förtroende med kunderna, kandidaterna och programdeltagarna är kärnan i vår kundcentrerade kultur. Våra team med erfarenhet av samarbete med kollegor, kunder och kandidater är fast beslutna att lösa våra kunders problem och öppna upp nya möjligheter. Ett team av experter inom deras marknad – oavsett var i världen de än behöver oss – ett team som är lätt att samarbeta med och som är fast beslutet att uppnå resultat.