Kristina Willgård vinner Women's Board Award 2022!

By Sofia Hjort Lönegård

Women's Board Award är en utmärkelse som uppmuntrar till fler diversifierade styrelser, och har som syfte att uppmärksamma de bästa kvinnliga styrelseledamöterna som har potentialen att ta en styrelseordförande roll i ett större företag – och synliggöras för valkommittéer och andra beslutande organ. Women's Board Award är ett pris som delas ut i flera länder – däribland Sverige för åttonde (8) gången.

Kristina Willgård vinner Women's Board Award

Juryns resonemang lyder som följer:

Kristina har genom åren haft uppdrag i små, medelstora och stora bolag – främst konsultbolag och teknikbolag – där hon drivit exceptionell tillväxt. I grunden är Kristina en CFO-profil, men kanske att ses som en ovanlig ”ekonom”, med en öppen och relationsorienterad profil. Kristina är värderingsstyrd och har passionsfrågor i kultur/organisation, effektiva strukturer och den ständiga viljan att bli bättre. Med grund i detta har Kristina engagerat sig i styrelser bl.a. med uppdraget att bygga välmående och vinnande företagskulturer.

/globalassets/Pictures/Event/WBA_Sweden-winner-2022.png /globalassets/Pictures/Event/WBA_Sweden-2022.png

(1) Kristina Willgård, vinnare av Women's Board Award 2022. (2) Delar av juryn, de nominerade, samt grundaren av Women's Board Award.

Jury och partners för WBA 2022 är stolta över valet av en professionell, inspirerande och kvalificerad förebild för framtida styrelseledare – av båda könen. Juryn består av ett stort antal kompetenta personer med gedigen lednings- och styrelseerfarenhet, tidigare mottagare av priser, samt representanter för prisets samarbetspartners.

MU är en stolt partner till Women's Board Award, då vi anser det viktigt att bidra till att stärka näringslivet, och organisationer baserat på modern och kompetensbaserad syn på ledarskap. Genom vårt partnerskap med WBA vill vi kunna bidra till att identifiera talang och kompetens som överträffar förväntningar. Mercuri Urval är en partner till WBA i Schweiz, Norge, Danmark och Sverige sedan flertalet år.

Gunnar Eckbo lanserade ursprungligen priset i Norge (2010) - följt av Sverige (2012). I samarbete med Susanne Hoeck – utvecklades konceptet till internationella standarder och återlanserades som Women's Boards i Danmark (2014), Finland (2016) och Schweiz (2019) för att identifiera kvinnlig excellens och prestationer på högsta nivå av ledning: www.womensboardaward.dk och www.womensboardawward.ch

Mångfaldsproblematiken inom chefsrekrytering och rådgivning

Omfattande och upprepade forskningsstudier visar att konventionella metoder och idéer inom chefsrekrytering och utveckling mycket ofta leder till ett misslyckande.  Problemet med att uppnå resultat i den konventionella modellen för chefsrekrytering beror på felaktiga förutsägelser om vilka ledare som kommer att lyckas när de anställs.

Dessa problem uppstår om man t.ex. söker i ett redan befintligt nätverk, eller har en förbestämd bild av en ledare och dess egenskaper, vilket är exkluderande. Dessutom är det vanligt att man helt enkelt anställer någon som man tycker om, eller har attribut som man uppskattar. Det finns således stora utmaningar att lyckas anställa rätt person i en ledarposition i de fall där en inkluderande och vetenskaplig urvalsmetod inte är en del av rekryteringsprocessen.

Mercuri Urval (MU) använder sig av en vetenskaplig metod för att minimera dessa risker

En inkluderande och vetenskapligt beprövad urvalsmetod bidrar till att Mercuri Urval med hög validitet kan bedöma om den rekryterande chefen kommer uppnå organisationens önskade resultat på kort och lång sikt. Fler än 90 % av de ledare som tillsätts efter våra rekommendationer uppfyller eller överträffar förväntningarna.

Om MU

MU är en global ledare inom chefsrekrytering och rådgivning. Våra experter tillhandahåller vetenskapligt baserade, exakt anpassade, kvalitetssäkrade och etiska tjänster inom chefsrekrytering, rekrytering av specialister, ledarrådgivning och coachning i samarbete med kunder från den offentliga och privata sektorn över hela världen.

Vår uppgift är att verifiera att organisationer presterar bättre genom ett mångsidig,  och hållbart ledarskap. Våra expertteam arbetar över hela världen – där våra kunder behöver oss, där finns vi.