”Wow, vi är ett väldigt stort bolag!”

By Robert Samuelsson

Robert började på Mercuri Urval under 2021 som senior konsult och har därefter gått flertalet utbildningar för att kunna applicera Mercuri Urvals arbetssätt. Robert har tidigare erfarenhet från att utbilda och coacha ledningsgrupper och styrelser i strategiska frågor och har jobbat inom branschen i över 20 år. När vi frågar honom om sina upplevelser från ”MU Graduation Event” svarar Robert:

  • Generellt en fantastisk upplevelse. Att få känna på Mercuri Urvals globala räckvidd, globala affär och leveranser. Det tycker jag blir väldigt påtagligt när vi ses så här med personer från olika regioner och delar av världen. Det är nog den största upplevelsen. Wow, vi är ett väldigt stort företag!
  • Jag tycker att det är viktigt på grund av flera anledningar, det skär igenom olika lager. Dels för att bygga upp nätverket internt där jag lär känna Mercuri Urval som företag och kulturen. Men även kollegorna i företaget; personer och relationer jag kan ha nytta av i affärsmässiga sammanhang.
  • Det är också viktigt att vi kalibrerar oss när vi är ett såpass stort och globalt företag. Vi arbetar med internationella kunder som förutsätter att vi arbetar på ett strömlinjeformat sätt. De ska kunna känna igen en rekryteringsprocess eller konsult från Mercuri Urval, oavsett om du är i Singapore eller Sverige. Där finns en igenkännlighetsfaktor som blir en kvalitetsstämpel för vårt sätt att arbeta.
  • Jag tycker det har varit uppslagsrikt och givande att få ha tagit del av kollegors erfarenheter och insikter. Därifrån tar jag med mig flera saker som ett breddat nätverk internt, fördjupad förståelse, insikt och kunskap i vårt sätt att arbeta med våra kunder samt uppdrag.
/globalassets/Campaigns/GraduationEvent/Graduate-event-Robert_1.jpg /globalassets/Campaigns/GraduationEvent/Graduate-event-Robert_2.jpg /globalassets/Campaigns/GraduationEvent/Graduate-event-Robert_3.jpg /globalassets/Campaigns/GraduationEvent/Graduate-event-Robert_4.jpg /globalassets/Campaigns/GraduationEvent/Graduate-event-Robert_5.jpg /globalassets/Campaigns/GraduationEvent/Graduate-event-Robert_6.jpg

Vi välkomnar även flera nya kollegor under våren och ser framemot att se dem ta emot sitt diplom under 2023.