”Laddad inför vägen framåt”

By Magnus Green

Magnus började på Mercuri Urval under 2021 som Senior Consultant och har därefter gått flertalet utbildningar för att applicera Mercuri Urvals arbetssätt på bästa sätt. Magnus har tidigare arbetat som affärsutvecklare och ledare i 25 år med specialkompetens inom internationell verksamhet i branscher såsom Automation, IT, Energi och Tillverkningsindustrin. När vi frågar honom om sina upplevelser från ”MU Graduation Event” svarar Magnus:

  • Att äntligen få träffas live var väldigt trevligt och stimulerande. Under uppgifter och workshops fick vi möjlighet att både lära känna varandra professionellt och privat. Det skapar en annan typ av förståelse till kollegorna runtomkring i världen och är en viktig del av att bygga vår kultur.
  • Eventet gav oss också en gemensam inriktning och lyfte upp våra liknande problemställningar och hur vi kan lära oss av varandra. Det främjar en positiv energi som gör att jag blir laddad inför vägen framåt!
  • En del av vårt DNA är att arbeta internationellt med ledarskap och det som gör oss relevanta är vår breda kunskap. Därför är det viktigt att vi fortsätter att arbeta tillsammans för att attrahera globala kunder och använda varandras kompetenser. Allt för att styrka Mercuri Urvals positionering som ett ledande bolag inom Executive Search, Professional Recruitment och Talent Advisory.

Vi välkomnar även flera nya kollegor under våren och ser framemot att se dem ta emot sitt diplom under 2023.

/globalassets/Campaigns/GraduationEvent/Graduate-event-Magnus_1.jpg /globalassets/Campaigns/GraduationEvent/Graduate-event-Magnus_2.jpg /globalassets/Campaigns/GraduationEvent/Graduate-event-Magnus_3.jpg /globalassets/Campaigns/GraduationEvent/Graduate-event-Magnus_4.jpg