Professional Recruitment met Mercuri Urval

Wat maakt onze recruitment-aanpak uniek?

Selectie gebaseerd op wetenschap

De juiste beslissing nemen om iemand wel of niet aan te stellen is lastig. De hoge kosten door verkeerde beslissingen zijn overal terug te vinden en toch blijft het percentage mislukkingen verbazingwekkend hoog. Hoe kunt u ervoor zorgen dat u wel de juiste mensen in dienst neemt?

MU Professional Recruitment is ontstaan vanuit de noodzaak om betere beslissingen te kunnen nemen bij de werving en selectie voor managementposities en belangrijke functies in het algemeen.

Om de successcore van werving en selectie te verhogen heeft Mercuri Urval een op wetenschap gebaseerde aanpak ontwikkeld (‘science-based’) voor het vinden en selecteren van personen voor sleutelposities.

In plaats van te beginnen met de kandidaten die we al kennen of met generieke advertenties, geloven wij dat een succesvolle selectie een duidelijke resultaatverwachting van de functie als startpunt moet hebben. Onze recruitment consultants analyseren welke resultaten de kandidaat moet halen binnen de context van uw organisatie. Dit levert een duidelijk advies op over de functie-eisen en een op uw organisatie en de functie afgestemd (digitaal) media-advies. Dit vereist een nauwe samenwerking met onze klant en een analyse van de doorslaggevende succesfactoren voor een bepaalde rol. Dat leidt tot specifieke criteria voor de online wervingscampagne, de search en een systematische aanpak van de beoordeling en selectie van kandidaten.

Wanneer kandidaten moeten worden benaderd door middel van direct search, gebruikt MU Executive Search dezelfde principes voor wetenschappelijke en analytische aanpak.

MU Professional Recruitment is het betrouwbare alternatief voor traditionele rekrutering en selectie

Van enkele opdrachten tot het aantrekken en selecteren van hele teams,  al meer dan 50 jaar helpen wij onze klanten om de juiste mensen aan te nemen. Onze experts doen er alles aan om het juiste resultaat te leveren. Onze teams bouwen langdurige relaties op met klanten en kandidaten voor snelle en flexibele oplossingen. Wij staan voor:

 • Efficiënt en professioneel geleide projecten
 • Expertise op het gebied van de kandidatenmarkt, sourcing en sectoren
 • Geïntegreerd en op maat gemaakt Assessment volgens ISO 10667-2 Standaard
 • Ondubbelzinnig, op feiten gebaseerd advies over het wel of niet aannemen van een kandidaat
 • Inzichten om nieuwe medewerkers succesvol in te werken en ze al in een vroeg stadium te laten presteren
 • Lokale en internationale kennis en expertise
 • MU Professional Recruitment is gebaseerd op ruim 50 jaar succes

Internationale recrutering en selectie

Hoe kunt u het enorme potentieel ontsluiten van de wereldwijde arbeidsmarkt? Hoe zorgt u voor consistentie in aanpak en kwaliteit als u tegelijkertijd in diverse landen aan het werven bent?

Het wereldwijde bereik van Mercuri Urval is voortgekomen uit onze jarenlange ervaring. Onze organisatie is erop gericht om internationale samenwerking soepel te laten verlopen. Onze collega’s werken wereldwijd met dezelfde processen en dezelfde hoge kwaliteitsnormen. Het MU International Business Office zorgt voor een vlotte samenwerking als u ons in meerdere landen tegelijk nodig heeft, waar dan ook ter wereld.

Waarom kiezen voor Mercuri Urval voor uw volgende rekrutering en selectie?

Betrouwbare Experts

 • Onze recruitment experts hebben ruime ervaring in het vinden van kandidaten en selecteren voor sleutelfuncties. Ieder jaar opnieuw dragen wij bij aan het verbeteren van de resultaten van onze klanten door meer dan 2500 nieuwe specialisten, managers en directeuren voor hen te zoeken – in alle sectoren en wereldwijd.

Een omvangrijk trackrecord

 • Met meer dan 50 jaar ervaring in recruitment, weten we wat er nodig is voor een succesvolle rekrutering en selectie.
 • Door die kennis en ervaring te gebruiken wordt meer dan 90% van onze aanbevelingen door onze klanten als succesvol gezien. Dat ligt ver boven de standaard in onze sector.

Succesvolle methodiek

 • Onze methodiek voldoet aan erkende kwaliteitsnormen, waaronder de ISO 10667-2 standaard

*Periodieke studies naar validiteit, met een jaarlijkse audit door DNV

Responsible consultants:

Nicolas Alaerts

Partner & Director (Team Leader)

Bekijk Profiel