Privacy verklaring

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Laatste update: 2021/10/27

Inleiding

Dit is een privacyverklaring voor bedrijven binnen de Mercuri Urval Group (gezamenlijk "Mercuri Urval", "ons" of "wij"). Voor details over de Groep Mercuri Urval, zie: https://www.mercuriurval.com/global/contact/find-us/ 

We begrijpen dat uw privacy belangrijk is. Deze privacyverklaring beschrijft hoe wij uw persoonsgegevens verwerken en beschermen in het kader van onze bedrijfsactiviteiten, het doel van onze verwerking en uw rechten bij de keuze om Mercuri Urval uw persoonsgegevens te laten verwerken.

Welke gegevens verzamelen we en hoe gebruiken we deze?

Wij verwerken persoonsgegevens in het kader van diverse bedrijfsactiviteiten:

Wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken in ons professionele netwerk van klanten en zakelijke contacten
Wanneer u deel uitmaakt van ons professioneel netwerk van klanten en zakelijke contacten, verwerken wij uw contactgegevens en bewaren wij een overzicht van uw historiek en die van uw bedrijf met het oog op het opbouwen en onderhouden van professionele relaties. Gegevens kunnen door u/uw bedrijf worden verstrekt of uit publiek toegankelijke bronnen worden gehaald.

De verwerking van persoonlijke data is gebaseerd op legitiem belang en conform GDPR art. 6.1(f). Wij zijn van mening dat het in uw belang is om deel uit te maken van ons zakelijk netwerk. Op deze manier kunnen wij samenwerkingsverbanden aangaan om individuen, teams en organisaties beter te helpen presteren.

Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen zolang u zich in ons bedrijfsnetwerk bevindt. Indien uw bedrijf geen klant meer is bij Mercuri Urval, of indien wij gedurende 24 maanden geen contact hebben gehad, worden uw persoonsgegevens automatisch verwijderd, tenzij wij wettelijk verplicht zijn uw persoonsgegevens langer te bewaren.

Wanneer u lid wordt van ons Executive Kandidaten Netwerk
Wanneer u ervoor kiest om deel uit te maken van ons netwerk van Executives door uw cv te registreren in onze cv-database, doet u dit om opgenomen te worden in discrete zoekopdrachten die voor u relevant kunnen zijn. Dit stelt ons in staat om u te voorzien van informatie over relevante Executive Search opdrachten die Mercuri Urval namens onze klanten beheert en zorgt ervoor dat u kunt worden opgenomen in het kader van dergelijke opdracht.

De juridische basis voor de verwerking is de “toestemming”, zie GDPR-artikel 6.1 (a).  Lees hier meer.

En lees ook de toestemmingsinformatie inclusief de bewaartermijn van uw toestemming, hier.

Wanneer u zich registreert om onze nieuwsbrief te ontvangen over gepubliceerde opdrachten die overeenkomen met uw voorkeuren
Om Mercuri Urval in staat te stellen u de door u gekozen diensten van de nieuwsbrief te leveren, moeten wij uw e-mailadres, uw werkvoorkeuren en uw voorkeursfrequentie voor deze e-mailservice verwerken. De wettelijke basis voor de verwerking is de uitvoering van een contract zie GDPR art.6.1(b).

Natuurlijk kunt u zich uitschrijven wanneer u maar wenst door de instructies te volgen in de e-mails die wij u sturen of door contact met ons op te nemen. Lees hier meer.

Wanneer u zich inschrijft om de maandelijkse publicaties ‘Mercuri Urval Executive Inspiration’ te ontvangen
Executive Inspiration van Mercuri Urval biedt u weblinks om toegang te krijgen tot geselecteerde relevante publicaties. Om deze dienstverlening aan te kunnen bieden, verwerken wij de contactgegevens (naam, bedrijf en e-mailadres) die u opgeeft bij de registratie om Mercuri Urval Executive Inspiration te ontvangen. De wettelijke basis voor de verwerking is de uitvoering van een contract zie GDPR art.6.1(b). De dienst wordt geleverd door Mercuri Urval's zakenpartner S4K Research op basis van een verwerkersovereenkomst.

Uiteraard kunt u zich op elk gewenst moment uitschrijven op het Executive Inspiration mail van Mercuri Urval door de instructies in de maandelijkse e-mail te volgen of door contact met ons op te nemen. Lees hier meer.

Wanneer u onze website gebruikt
Zoals veel websites gebruiken we "cookies" om informatie te verzamelen. Cookies zijn bestanden met kleine hoeveelheden gegevens, die een anonieme unieke identificatie kunnen bevatten. Cookies worden vanaf een website naar uw browser gestuurd en op de harde schijf van uw computer opgeslagen. Als u wilt weten hoe wij cookies gebruiken, klik dan hier.

Wanneer u uw persoonsgegevens via onze website verstrekt en ons vraagt om contact met u op te nemen
Op onze website heeft u de mogelijkheid om uw contactgegevens op te geven, bijvoorbeeld naam, functie, e-mailadres, telefoonnummer, enz. wanneer u wenst dat wij contact met u opnemen om uw wensen te bespreken of uw vragen te beantwoorden met betrekking tot een bepaald aspect van ons vakgebied. De wettelijke basis voor de verwerking is de uitvoering van een contract zie GDPR art.6.1(b).

Bewaartermijn: zolang het nodig is rekening houdend met het doel van de verwerking. Lees hier meer.

Wanneer u solliciteert voor een functie via onze webpagina
Namens onze klanten publiceren wij geselecteerde opdrachten op onze website die voor u interessant kunnen zijn. Als u ervoor kiest om te solliciteren voor een functie, zullen wij de informatie, inclusief sollicitatie en cv, die u aan ons verstrekt, verwerken. De wettelijke basis voor de verwerking is ‘toestemming’ zie GDPR-artikel 6.1 (a). De gepubliceerde opdrachten vindt u hier

En lees de akkoordverklaring, inclusief de bewaartermijn, hier.

Wanneer we research doen in de Executive kandidatenmarkt, en we verwerken werk gerelateerde gegevens uit openbaar toegankelijke bronnen
Om leidinggevenden en toptalenten te identificeren die voldoen aan de eisen van onze klanten, doen wij uitgebreide search in de Executive kandidatenmarkt. Als we uw contactgegevens en carrière gerelateerde informatie verwerken in een zoekproces, doen we dat op basis van een legitiem belang, zie GDPR art.6.1(f), aangezien we geloven dat het in uw belang is om gecontacteerd te worden wanneer we een overeenkomst zien tussen een de noden van een klant en uw trackrecord. Uw gegevens zullen worden verwijderd wanneer het zoekproces is afgerond.

Wanneer u deelneemt aan een Mercuri Urval evaluatieproces (assessment) of de online assessmenttools van Mercuri Urval invult
Ons assessment bestaat meestal uit:

  • Het online invullen van de persoonlijkheidsvragenlijsten van Mercuri Urval
  • Een online sessie waarbij je cognitieve oefeningen uitvoert
  • Een verzameling van relevante informatie over uw biografische en trackrecord
  • Een diepgaand een-op-een gesprek met een consultant, gevolgd door feedback

De juridische basis voor de verwerking is de ‘toestemming’, zie GDPR-artikel 6.1 (a). Om deel te kunnen nemen aan onze assessmentprocessen moeten we uw contactgegevens, loopbaaninformatie die u tijdens het proces hebt verstrekt - en uw input in de bovengenoemde activiteiten - verwerken.

Bewaartermijn: indien de persoonsgegevens worden verstrekt in het kader van een wervingsproces (Executive Search, Professional Recruitment of beoordeling van u als kandidaat voor een specifieke functie), bewaart Mercuri Urval de persoonsgegevens gedurende een periode van 6 maanden voor deelnemers die niet via dit proces in dienst getreden zijn, en gedurende 24 maanden voor deelnemers die via dit proces in dienst genomen werden. Indien de persoonsgegevens worden verstrekt in het kader van een ontwikkelingsproject (d.w.z. coaching, management development of loopbaanbegeleiding), bewaren wij uw persoonsgegevens gedurende 24 maanden.

Hoe we uw gegevens kunnen delen, inclusief internationale gegevensoverdracht

De persoonsgegevens die u wenst te verstrekken worden door Mercuri Urval verwerkt. Het feit dat Mercuri Urval een wereldwijde onderneming is, betekent dat uw gegevens door Mercuri Urval kunnen worden verwerkt in elk land waar we actief zijn, inclusief landen buiten de EU/EER, waar de lokale wetgeving u mogelijk minder rechten toekent dan in uw eigen land. Mercuri Urval gaat echter overal waar wij actief zijn, in alle landen van de wereld, op dezelfde veilige manier met uw gegevens om.    

Mercuri Urval geeft uw persoonsgegevens alleen door aan een derde land als we uw uitdrukkelijke toestemming hebben, als de Europese Commissie heeft besloten dat er een passend beschermingsniveau is in het betreffende land, als er andere waarborgen zijn zoals standaard contractclausules of Intra Group Data Transferring Agreements, of als het is toegestaan onder de toepasselijke wetgeving op het gebied van gegevensbescherming.

Bedrijven die Mercuri Urval IT-ondersteuning bieden, kunnen ook toegang hebben tot uw persoonsgegevens als gegevensverwerkers die handelen volgens de instructies van Mercuri Urval op basis van een verwerkersovereenkomst.

We kunnen persoonlijke informatie aan derden verstrekken wanneer we in alle redelijkheid van mening zijn dat we wettelijk verplicht zijn om onderzoek te doen, te voorkomen of actie te ondernemen met betrekking tot verdachte of daadwerkelijke onwettige of andere verboden activiteiten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, fraude.

Uw persoonsgegevens worden niet met andere derden gedeeld zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

Bewaring van uw persoonsgegevens

Mercuri Urval slaat de verwerkte persoonsgegevens op bij:
Visolit Zweden AB, Rättarvägen 3, SE-169 68 Solna, www.visolit.net.

met wie Mercuri Urval een schriftelijke overeenkomst voor gegevensverwerking heeft gesloten die ervoor zorgt dat onze gegevensverwerker volgens onze instructies handelt.

Technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen

Mercuri Urval implementeert voortdurend de nodige technische en organisatorische maatregelen om een passend beveiligingsniveau te garanderen dat voldoet aan de vereisten van de geldende regelgeving inzake persoonsgegevens.

Uw rechten

Op grond van de algemene verordening inzake gegevensbescherming heeft u een aantal rechten met betrekking tot onze verwerking van informatie over u. Als u uw rechten wenst uit te oefenen, moet u contact met ons opnemen. Als wij uw gegevens verwerken op basis van toestemming, kunt u uw toestemming te allen tijde intrekken.

Recht op informatie (recht op toegang)
U heeft het recht om toegang te krijgen tot de informatie die wij over u verwerken.

Recht op correctie (correctie)
U heeft het recht om onjuiste informatie over u te laten corrigeren.

Recht op verwijdering
U heeft in de meeste situaties het recht om informatie over u te laten wissen vóór het tijdstip van onze gewone algemene schrapping van data.

Recht op beperking van de verwerking
U heeft het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te laten beperken.

Recht op bezwaar
U heeft in de meeste situaties het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Klachtenrichtlijnen

Als u een klacht wilt indienen bij een toezichthoudende autoriteit, kunt u contact opnemen met de Zweedse gegevensbeschermingsautoriteit, die de hoogste toezichthoudende autoriteit van Mercuri Urval is:

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY)
Box 8114, 104 20 Stockholm, Sweden, www.imy.se
Telefoon: +46 08-657 61 00
E-mailadres: imy@imy.se

– of u kunt ervoor kiezen om contact op te nemen met uw lokale gegevensbeschermingsautoriteit.

Contactgegevens van Mercuri Urval en de verantwoordelijke voor de gegevensbescherming (DPO)

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring of als u gebruik wilt maken van uw rechten zoals uiteengezet in de privacyverklaring, kunt u altijd contact met ons opnemen:

Databeheerder:
Mercuri Urval KMR AB
Jakobsbergsgatan 22, 111 44 Stockholm, Sweden
Phone: +468-506 450 40
www.mercuriurval.com

Contactgegevens van ons Data Protection Officer (DPO):
Name: Lene Juul Pedersen
Email:   gdpr.int@mercuriurval.com
Phone: +45 50707048