Executive Search met Mercuri Urval

Waarom zijn zoveel selecties van senior leaders na een klassieke Executive Search onsuccesvol?

Het aanstellen van de juiste leiders is nooit eenvoudig. Ervaring in een soortgelijke rol is nog geen betrouwbare voorspeller voor succes in een nieuwe functie. Uitsluitend kandidaten zoeken binnen het netwerk van de Executive Search Consultant of van de opdrachtgever, leidt vaak niet tot het vinden van de best mogelijke kandidaten voor uw organisatie of tot een divers samengesteld team. In een snel veranderende context waarin de rol van een senior- en topmanager steeds complexer wordt, neemt de kans op selectiefouten alleen maar toe.

Onderzoek maakt duidelijk: van alle senior- en topmanagers, die op de klassieke manier zijn aangesteld, mislukt 40-60%.
Lees het artikel van Richard Moore, CEO Mercuri Urval

De aanpak in klassieke Executive Search mislukt zo vaak door een onbetrouwbare voorspelling van succes. Een klik, tussen de beslisser en de kandidaat, functietitels, connecties, gelijkaardige loopbaan, enz. zijn erg slechte indicators voor succes op lange termijn in een nieuwe functie. Veelgebruikte searchmethoden leiden tot eenzelfde type van kandidaten en beperken daarmee de kans op een divers en complementair team. Ondanks de vele uitstekende HR-experts, Business Executives en Executive Search Consultants die betrokken zijn bij een selectie, leidt de gangbare manier van benoemen van senior en topmanagement vaak niet tot het gewenste resultaat.

Onze science-based aanpak biedt meer betrouwbaarheid. MU Executive Search is een moderne en solide manier om senior- en topmanagers te zoeken en te selecteren. Hiermee worden de belangrijkste risico’s van klassieke Executive Search methodes sterk verminderd. De klassieke aanpakt heeft een resultaats- en diversiteitsprobleem.

De aanpak van Executive Search moet anders

Door de toenemende complexiteit waar organisaties mee te maken hebben, worden de risico’s verbonden aan de klassieke Executive Search aanpak groter. Een juiste selectie van senior- en topmanagement is nog nooit zo moeilijk en belangrijk geweest. De conventionele aanpak werkt niet langer. Organisaties hebben nood aan leiderschapsteams met meer diversiteit en meer succes op lange termijn.

 • Het matige resultaat van conventionele Executive Search is het gevolg van het gebruik van generieke leiderschapsmodellen, stereotype opvattingen over leiderschap en van subjectieve besluitvorming. Onderkennen dat elke organisatie en elk individu in een managementrol uniek is, is een eerste stap. Er bestaat niet zoiets als dé goede leider. Selectie moet daarom plaatsvinden op basis van relevante feitelijke informatie over de specifieke context en op basis van te verwachtte korte- en langetermijnresultaten.
 • Het “diversiteitsprobleem” in conventionele Executive Search verkleint de kandidatenpool en beperkt inclusie. Alleen ethische, op feiten gebaseerde wervingsprocessen zorgen ervoor dat alle mogelijke geschikte kandidaten systematisch worden meegenomen en dat selectie consistent gebeurt op basis van feiten en niet op basis van subjectieve indrukken en assumpties.

Organisaties vragen terecht om betere resultaten. Kandidaten verwachten een professioneel en transparant proces. Om succesvoller te zijn in het benoemen van senior- en topmanagement is een meer wetenschappelijke selectiemethode nodig.

MU Executive Search is het alternatief voor conventionele Executive Search

Selecteer niet op gevoel, maar met een wetenschappelijke methodiek

MU Executive Search is een moderne manier om senior- en topmanagers te selecteren, die de resultaat- en diversiteitsproblemen van de mainstream Executive Search methodes sterk beperkt.

 • MU Executive Search begint met het zorgvuldig in kaart brengen van uw bedrijfscontext. Een gecertificeerd team analyseert welke resultaten u van de senior- of topmanager verwacht en in welke context hij/zij die moet behalen. Het goed begrijpen van de specifieke en unieke eisen die aan een functie worden gesteld, leidt steeds tot een nieuwe en systematische analyse van de kandidatenmarkt – binnen en buiten bestaande kandidatennetwerken. Zo wordt elke keer een inclusieve selectie van kandidaten gepresenteerd die aan de vereisten en het potentieel voldoen.
 • Nadat de analyse van de kandidatenmarkt klaar is, gebruikt hetzelfde gecertificeerde team van experts het MU Leadership Assessment om te voorspellen of het individu in staat is om te voldoen aan de korte- en langetermijnvereisten voor succes in de specifieke rol. Het MU Leadership Assessment wordt precies afgestemd op de behoeften van een opdracht.

Met MU Executive Search is de beslissing om iemand aan te nemen gebaseerd op objectieve feiten en logische argumenten. Die komen voort uit een goed inzicht in de vaardigheden en het potentieel van de kandidaat en een gedetailleerd begrip van de unieke vereisten voor déze specifieke rol in déze specifieke omgeving. De beslissing is dus niet gebaseerd op assumpties en generieke modellen en theorieën over leiderschap.

Door senior- en topmanagers aan te nemen op basis van wat ze daadwerkelijk kunnen, in plaats van op wat ze in het verleden deden, wie ze kennen, hoe geliefd of hoe getalenteerd ze zijn, levert MU Executive Search consequent leiders die onmiddellijk met succes en op een duurzame wijze hun opdracht volbrengen.

De beste garantie voor doeltreffend management en leiderschap is gebruikmaken van MU Executive Search – een gevalideerde, voorspellende, ethische en analytische methode die consequent wordt toegepast.

MU Executive Search omvat

 • Grondige analyse van de unieke zakelijke context, van de specifiek vereiste kennis en vaardigheden, verwachtte korte- en langetermijnresultaten
 • Diepgaande kennis en analyse van de relevante kandidatenmarkt
 • Passende professionele en discrete benadering van kandidaten
 • Best-in-class Assessment (ISO 10667-2 Standaard) om kandidaten te selecteren en te beoordelen
 • Op maat gemaakt on-boarding advies

Global Executive Search met Mercuri Urval

Vaak is de juiste kandidaat niet direct in uw eigen omgeving te vinden. Wanneer uw markt steeds internationaler wordt, hebben wij de expertise om wereldwijd te zoeken naar het talent met de juiste competenties. Veel Executive functies zijn van nature internationaal en vragen een internationale aanpak. Lokale aanwezigheid plus een breed internationaal kandidatennetwerk is een voorwaarde voor succes in grensoverschrijdende Executive Search.

Mercuri Urval is een toonaangevend global Executive Search bureau dat actief is in meer dan 60 verschillende landen. Als één wereldwijd actief bedrijf hebben we geen interne belemmeringen die ons beperken in wat we voor u kunnen doen. We ondersteunen onze klanten wereldwijd met Executive Search.

Kiezen voor MU Executive Search is kiezen voor lokale kennis met een internationaal bereik. Dat betekent dat u wereldwijd toegang heeft tot search-mogelijkheden. Uw lokale Executive Search consultant zorgt ervoor dat onze inspanningen voldoen aan uw verwachtingen, waar ook ter wereld.

Waarom kiezen voor Mercuri Urval bij uw volgende Executive Search?

MU Executive Search is een wetenschappelijk ontwikkelde methode, die de beste beschikbare kandidaten vindt en koppelt aan uw specifieke zakelijke noden. Zo kunt u de kandidaat kiezen met het meeste potentieel om de gewenste resultaten te behalen.

Onze Executive Search experts hebben de kennis, expertise, analytische tools en methodiek om de strategische doelen en de bedrijfs- en organisatiecultuur van onze klanten te begrijpen. Dat doen we in elke markt, waar ook ter wereld.

 • Meer dan 90% van de senior- en topmanagers die we aanbevelen voldoet of overtreft de verwachtingen*
 • Onze sectorteams werken in alle belangrijke markten wereldwijd
 • Ons trackrecord met jaarlijks >1000 succesvolle zoekopdrachten voor Executive en Senior Management spreekt voor zich
 • 89% van onze cliënten onderschrijft de stelling dat onze dienstverlening aan hun noden voldoet**
 • De kwaliteit van onze Assessments is ongeëvenaard en geborgd conform ISO 10667-2***

* Periodieke validatiestudies

** Klantperceptie-onderzoeken uitgevoerd in >15 landen, 2020-2022.

*** Periodieke studies naar validiteit, jaarlijks gecontroleerd door DNV

Responsible consultants:

Matthew Owens

Partner & Director (Team Leader)

Bekijk Profiel

Responsible consultants:

Daniel Müller

Partner & Director

Bekijk Profiel

Responsible consultants:

Monika Weiß

Engagement Manager

Bekijk Profiel

Responsible consultants:

Dominik Roth

Partner & Director (Team Leader)

Bekijk Profiel

Responsible consultants:

Yves Diant

Engagement Manager

Bekijk Profiel