Ons commitment voor Inclusie & Diversiteit

De hoogste prioriteit van Mercuri Urval is zakelijk succes. Zakelijk succes vereist diverse en duurzame en effectieve (top)managers en teams. Wij streven naar een inclusieve werkomgeving, gelijke kansen en diverse teams. We gaan alle vormen van onrechtvaardige of onwettige discriminatie tegen.

  • Al vanaf de oprichting baseert Mercuri Urval zich op onderzoek en inzicht in wat mensen succesvol maakt in hun werkcontext. Succes kan vergroot worden door beslissingen over mensen te nemen op basis van een wetenschappelijk onderbouwde, op maat gemaakte, gevalideerde en ethische aanpak.
  • De enige basis om te beslissen iemand al of niet aan te nemen, is de feitelijke match tussen de competenties van het individu enerzijds en de vereisten voor de rol, de omgeving en de te behalen resultaten anderzijds. Dit is het grondbeginsel waar het advies van Mercuri Urval aan klanten, kandidaten en onze eigen medewerkers op is gebaseerd.
  • Mercuri Urval is eigendom van een onafhankelijke stichting – Stiftelsen Mercuri Urval. Haar statuten leggen aan alle MU-collega’s en -partners op om een inclusieve werkomgeving, gelijke kansen en diverse teams na te streven en alle vormen van onrechtvaardige of onwettige discriminatie tegen te gaan. 
    • Inclusieve Werkomgeving: Mercuri Urval behandelt alle mensen met respect, waardigheid en vriendelijkheid. Om een inclusieve werkomgeving in stand te houden, stimuleren wij effectief leiderschap, positieve samenwerking, open feedback, nieuwsgierigheid en eerlijkheid.
    • Gelijke kansen: Mercuri Urval biedt werknemers gelijke kansen. Bij werving en selectie voor functies en rollen, geven wij ieder individu gelijke kansen, gebaseerd op feiten die relevant zijn voor de vereisten om te slagen in de rol. We wijzen het gebruik van stereotypen af en doen er alles aan om subjectiviteit bij beslissingen over mensen te minimaliseren. We onderschrijven dat onjuiste of onwettige discriminatie van verschillende categorieën mensen problematisch is en tegengegaan moet worden. We discrimineren niet op onrechtvaardige of onwettige wijze in enig aspect van tewerkstelling of benoeming.
    • Diverse Teams: Mercuri Urval onderkent het belang van het benutten van de kracht van individuele verschillen. Om buitengewone resultaten te bereiken moeten collega’s met verschillende achtergronden gemakkelijk kunnen samenkomen en samenwerken in effectieve en met elkaar verbonden teams. We stimuleren openheid en transparantie over onze manier van werken.