Mercuri Urval in de overheidssector

Overheidsorganisaties, departementen, instellingen en ander types van politiek geleide organisaties werken binnen een complex systeem, en dan vooral de afgelopen jaren. Er is voortdurend een grotere vraag vereist betreffende nieuwe, meer en betere diensten die op een goedkopere en slimmere manier worden aangeleverd. Daarnaast is het steeds moeilijker geworden om de beste leidinggevenden en werknemers aan te werven en te behouden.

Bij Mercuri Urval zijn we er vast van overtuigd dat de mogelijk om te slagen en resultaten te genereren in een steeds veranderende overheidssector sterk gekoppeld is aan goed leiderschap. Daardoor is de behoefte aan getalenteerde en gepassioneerde leiders groter dan ooit. De leidinggevenden zijn verplicht om, in samenwerking met competente specialisten en werknemers, een grote verscheidenheid aan taken op te lossen, maar tezelfdertijd moeten ze deze op een betere en zelfs nog efficiëntere manier oplossen.

Getalenteerde leiders komen niet zomaar aan de oppervlakte

Mercuri Urval draagt bij tot de ontwikkeling van een nog betere en nog doeltreffendere overheidssector waar leidinggevenden kunnen leiden met een grotere impact. Goed en dynamisch leiderschap in vele verschillende soorten organisaties en bedrijven is noodzakelijk om tegemoet te komen aan de toenemende vraag naar het creëren van waarde en kwaliteit voor d emaatschappij, de burgers en het bedrijfsleven, terwijl er tezelfdertijd moet voor worden gezorgd dat de werknemers een hogere werktevredenheid en welzijn ervaren.

Al meer dan 50 jaar lang hebben we de overheidssector en andere door de politiek geleide organisaties professionele managementconsulting aangeboden in een aantal domeinen:

We kennen de overheidssector

Onze consultants binnen het team zijn gespecialiseerd in de voorwaarden van de overheidssector. Ze zijn allemaal tewerkgesteld geweest in door de politiek geleide organisaties en bedrijven, waardoor we een grondige kennis hebben van wat er nodig is om succes te boeken als een leidinggevende binnen de sector.

We voeren op dagelijkse basis complexe taken uit voor zowel overheids-, gemeentelijke als regionale organisaties. We lossen problemen op voor departementen, administraties en ziekenhuizen, maar ook voor onderwijsinstellingen en nutsdiensten overal ter wereld die geografisch vertegenwoordigd worden door meer dan 50 kantoren in tal van landen. Ons team voert ook verschillende projecten uit voor nationale en internationale organisaties, zoals de EU en de VN. We beschikken over een ruim netwerk en werken nauw samen met mensen uit het top management in alle sectoren en zijn geografisch vertegenwoordigd in de hele wereld.

We leven de regels na inzake openheid en goede administratieve praktijken en we kennen de professionele voorwaarden, regels en culturen die politiek geleide organisaties kenmerken. We bieden veelzijdige ervaringen alsook unieke talenten en tools in onze management consultantcy.

Onze ambitie is om positief bij te dragen aan de ontwikkeling van de overheidssector. Daarom streven we ernaar de favoriete partner te zijn wanneer de overheidssector de beste leidinggevenden rekruteert en ontwikkelt.