Your route to the right talent

Transport en logistiek

In onze moderne maatschappij zijn we afhankelijk van efficiënte en effectieve logistiek. Elke dag worden goederen vervoerd over weg, water, spoor en door de lucht. Transportbedrijven, distributeurs en andere logistieke organisaties hebben te maken met uitdagingen op het gebied van gezondheid, veiligheid en milieu. Marges zijn laag en de druk van de klimaatverandering (CO2) is groot. Tegelijkertijd staat de transportsector niet vooraan in de race om talent.

Er wordt steeds meer gevraagd van de sector. Kostendifferentiatie en technologische innovatie worden steeds belangrijker. Klanten verwachten steeds meer snelheid en kortere levertermijnen.

De druk op sales en marketing wordt groter in een markt waarin steeds meer maatwerk wordt verlangd. De huidige situatie vraagt om multidisciplinaire leiderschapsvaardigheden en creativiteit om samen met de klant kosteneffectieve en winstgevende diensten te ontwikkelen.

Effectief transport en effectieve logistiek zijn belangrijk voor de distributie van producten. Distributiekanalen worden steeds gefragmenteerder naarmate consumenten en bedrijven meer via Internet kopen. Dit vergoot de mogelijkheden, maar ook de complexiteit en concurrentieslag in de sector.

Weten waar het juiste talent te vinden is

Mercuri Urval maakt gebruik van verschillende kanalen om talent te vinden voor deze sector. Soms is het belangrijk om medewerkers aan te trekken die vanuit de sector komen. In andere gevallen zoeken we bewust naar kandidaten buiten de sector om nieuwe ideeën en creativiteit in de sector binnen te brengen.