Leadership Assessment met Mercuri Urval

Ons Leadership Assessment heeft een grote impact op uw resultaten

Of de kandidaat nu intern of extern is, of er al dan niet een Executive Search bureau bij betrokken is en of er add-on assessmenttools worden gebruikt, uit onderzoek blijkt steeds dat de kans op een succesvolle aanstelling niet veel groter is dan bij het gooien van kop of munt. Dit leidt tot enorme kosten – voor mensen, voor beslissers en voor organisaties.

Recent onderzoek naar de klassieke manier van selecteren op executive niveau laat een laag slagingspercentage zien. Slechts 50-60% van de benoemingen blijkt succesvol.
Lees hier meer over falende selectieprocessen van Executives

Een paar jaar geleden heeft een bekend internationaal Executive Search bureau onderzoek gedaan naar 20.000 selecties van Executives. De onderzoekers ontdekten dat 40% van hen mislukte binnen 18 maanden na de benoeming, ondanks het gebruik van uitgebreide “talent data” en de nieuwste assessment tools. Uit een meta-analyse van recente onderzoeken blijkt dit lage resultaatniveau overal terug te komen. Het is echt verbazingwekkend dat slechts 50% tot 60% van de benoemingen van Executives met een klassieke aanpak succesvol is.

Selecteer niet op gevoel, maar met een wetenschappelijke methodiek

Onze Leadership Assessment experts leveren zeer kwalitatief selectie- en ontwikkeladvies over uw belangrijkste kapitaal – uw mensen op sleutelfuncties.

Het MU Leadership Assessment voorspelt het korte- en langetermijnsucces van de executives binnen uw organisatie. De ‘science-based’ methode levert precieze, op feiten gebaseerde voorspellingen, afgestemd op de situatie en verwachtte resultaten binnen uw organisatie.

Deze baanbrekende dienstverlening vindt u uitsluitend bij Mercuri Urval en wordt altijd uitgevoerd door gecertificeerde experts. De belangrijkste factoren die het MU Leadership Assessment onderscheiden van andere Assessmentprocessen op Executive niveau zijn:

 • Het proces analyseert de zeer specifieke en unieke context en business situatie van de klant en is niet gebaseerd op generieke (leadership)-modellen, aannames en theorieën over leiderschap. Een analyse en advies op maat vormen een integraal onderdeel van de werkwijze van de Leadership Assessment expert.
 • We zijn zeer duidelijk in onze aanbeveling om een kandidaat al of niet aan te nemen (onze experts geven onafhankelijk advies, ook als dat bijkomende uitdagingen met zich meebrengt).
 • De voorspellingen over de prestaties van de kandidaat worden nauwkeurig geformuleerd en opgevolgd.
 • Toepassen van de hoogste validatie- en certificeringsstandaards binnen onze sector (ISO 10667-2).

Met ons Leadership Assessment:

 • Borgt u zowel de benodigde korte- als de langetermijnresultaten.
 • Selecteert u senior- en topmanagers die vanaf de eerste dag presteren en dat blijven doen.
 • Verbeteren de resultaten van uw organisatie omdat u de beste mensen op sleutelfuncties heeft.
 • Verzekert u zich voor de lange termijn van leiderschapspotentieel binnen uw organisatie.
 • Gebruikt u de meest geavanceerde methodes die er zijn voor het voorspellen van succes.

MU Leadership Assessment vermijdt subjectiviteit en vooringenomenheid

Onze Leadership Assessment experts zijn gecertificeerd en houden hun vakkennis voortdurend op peil om steeds opnieuw te kunnen voldoen aan uw verwachtingen. Zij zorgen ervoor dat uw senior- en topmanagers en anderen op sleutelposities de trekkers zijn van het succes in uw organisatie.

 • Ons advies is wetenschappelijk onderbouwd, aantoonbaar succesvol, ISO 10667-2 gecertificeerd
 • MU´s Leadership Assessment is gebaseerd op een systematische verzameling en beoordeling van relevante feiten en gegevens, waardoor een nauwkeurige, betrouwbare voorspelling van toekomstig succes mogelijk wordt. Zowel voor de korte als lange termijn.
 • Trackrecord, persoonlijke competenties en motivatie worden geanalyseerd en beoordeeld als basis voor deze voorspelling.
 • Meer dan 90% van de kandidaten die wij aanbevelen voldoet aan de verwachtingen of overtreft die*.

MU Leadership Assessment: A stronger prediction and more reliable leadership advice

Lees het artikel van Richard Moore, CEO Mercuri Urval

Een MU Leadership Assessment bouwt voort op een analyse van de specifieke omgeving en situatie. Het levert een advies op dat exact is afgestemd op uw noden. Wij zorgen ervoor dat we begrijpen welk leiderschap u nodig heeft. Onze bewezen expertise en methodes in het vertalen van een organisatiestrategie naar de juiste competenties van mensen, heeft duizenden van onze klanten geholpen beter te presteren.

 • Wij gebruiken unieke en wetenschappelijk onderbouwde methoden en tools bij alle onderdelen van het assessment. We hebben een research traditie die al meer dan 50 jaar teruggaat en een trackrecord van meer dan 1 miljoen uitgevoerde assessments.
 • We voldoen aan de hoogste eisen rond ethiek en gegevensbeveiliging (GDPR). De uitvoering van onze diensten wordt continu intern en extern gecontroleerd. Wij zijn ISO 10667-2 gecertificeerd. Wij bieden hoge kwaliteit en consistentie.
 • We geven betrouwbaar advies over beslissingen over de selectie en ontwikkeling van mensen op sleutelfuncties. We zijn altijd duidelijk en transparant. Onze voorspellingen zijn correct in meer dan 90% van al onze projecten (extern onafhankelijk onderzoek). Het succespercentage is daarmee het hoogste binnen onze sector.
 • Door onze wetenschappelijke basis, zorgt het Leadership Assessment voor nauwkeurigheid en verminderde subjectiviteit. Onze oplossing behandelt alle betrokkenen gelijk, eerlijk en discrimineert niet. Het is gebaseerd op de ISO-normen voor betrouwbaar advies en voorspelling over prestaties in werkcontexten.

Waarom Mercuri Urval voor uw volgende Leadership Assessment?

Het MU Leadership Assessment is een uitermate kwalitatief proces met unieke wetenschappelijke methodes. Onze gepatenteerde procedures leiden tot een ethische en betrouwbare basis om beslissingen te nemen over senior- en topmanagers en andere sleutelposities in een organisatie. 

We beschikken over meer dan 50 jaar kennis van en ervaring in welk leiderschap nodig is om succesvol te zijn in de specifieke omgeving van uw organisatie. We begrijpen hoe het gedrag van uw kernteam uw resultaten beïnvloedt. We helpen u om diegenen die u nodig heeft om uw resultaten te halen, aan boord te houden of aan te trekken.

De Leadership Assessment Experts

 • Onze Leadership Assessment en Leadership Advisory Consultants zijn experts op het gebied van business en leiderschap
 • Onze experts werken in klantgerichte teams samen in meer dan 60 landen

Uitgebreid trackrecord in Leadership Assessment and Leadership Advisory

 • Wereldwijd duizenden klanten in alle sectoren
 • Onze experts zijn volledig gericht op het verbeteren van de resultaten van onze klanten d.m.v. effectief leiderschap

Ongeëvenaarde methode

 • Onze methode is geborgd in kwaliteitssystemen, waaronder de ISO 10667-2 standaard.
 • Gepatenteerde procedures die garantie bieden voor een ethische en betrouwbare basis om beslissingen te nemen over de leiding van uw organisatie.
 • Meer dan 90% van de leidinggevenden die wij aanbevelen voldoet aan of overstijgt de verwachtingen*

*Periodieke validatiestudies, met een jaarlijkse audit door DNV

Responsible consultants:

Ricky Foo

Partner & Director

Bekijk Profiel

Responsible consultants:

Wout Van Impe

Partner & Team Director

Bekijk Profiel