IT, telekommunikaatio ja media

IT-, telekommunikaatio- ja media-alat kehittyvät uskomatonta vauhtia. Kun globaalit markkinat näillä aloilla kasvavat, kehittyvät ja lähestyvät toisiaan, yritysten on pystyttävä jatkuvasti päivittämään osaamistaan ja kyvykkyyksiään pysyäkseen vauhdissa mukana. Jotkut näiden sektorien liiketoiminta-alueet ovat kyenneet nousemaan voittajiksi kun on kilpailtu lahjakkuuksista – mutta ajat muuttuvat edelleen.

Lahjakkuuksilla voidaan tarkoittaa uudenlaisia myynti-ihmisiä, jotka pystyvät tuottamaan asiakkailleen innovatiivisia ja arvokkaita ehdotuksia tai asiantuntijoita jotka pystyvät pysymään kehittyvän teknologian vauhdissa ja hyödyntämään tapahtuvaa kehitystä liiketoiminnan tarpeisiin. Mistä tahansa tehtävästä onkaan kyse, sekä hyvien asiajohtajien että ihmisjohtajien tunnistaminen, sitouttaminen, kehittäminen ja arvostaminen säilyvät monien yritysten haasteena tulevaisuudessakin.

Markkinaosuuksista taistellaan ja innovatiivisia ratkaisuja tuotetaan

Teleoperaattorit

Samalla kun teleoperaattorit taistelevat markkinaosuuksista, niiden pitää vastata asiakkaiden korkeisiin odotuksiin ja noudattaa jatkuvasti muuttuvia säännöksiä. Sillä välin uuden sukupolven teknologian muokkaama infrastruktuuri muuttaa palveluiden toimittamista ja luonnetta. Operaattoreiden pitää pystyä tarjoamaan entistä innovatiivisempia ja lisäarvoa tuottavia palveluita. Perinteisiä kassavirtoja uhkaavat kasvava kilpailu ja sen vapautuminen. Infrastruktuurin omistaminen vai ostaminen, lisäarvon tuottaminen hallittujen palveluiden avulla, lahjakkuuksien voitokas houkuttelu ja entistä ketterämpien asiakaskeskeisten organisaatioiden rakentaminen ovat telekommunikaatioalan johtajien suurimpia haasteita.

IT- ja teknologiatoimittajat

IT- ja teknologiayrityksiltä odotetaan yhä enemmän kustannustehokkaiden, innovatiivisten ja teknologiapohjaisten liiketoimintaratkaisuiden kehittämistä ja toteuttamista. Tämä tarkoittaa sitä, että keskeisessä asemassa on asiantuntemus järjestelmien integroimisesta. Sen avulla asiakkaille voidaan tarjota huipputeknologiaa, jonka avulla tavoitteet voidaan saavuttaa ja samalla kasvattaa potentiaalia markkinoilla. Mutta miltä huomisen asiakas näyttää? Ja miten nämä organisaatiot voivat erottautua, kilpailla ja kasvattaa osuuttaan voitoista?

Mediateollisuus

Mediateollisuudessa edellytetään jatkuvaa innovointia tämän päivän mediasisällön hallintaan ja toimittamiseen. Kahden viimeisen vuosikymmenen aikana MU on kasvattanut asiantuntemustaan tällä sektorilla. Kun internetin nousu alkoi 1990-luvun alussa, konsulttimme hakivat kumppaneita uusista IT-yrityksistä ja vahvoista valtio-omisteisista telealan yrityksistä, joiden piti sopeuttaa toimintaansa kilpailluilla markkinoilla. Tänä päivänä autamme asiakkaitamme ymmärtämään minkälaisia kyvykkyyksiä he tarvitsevat päästäkseen eteenpäin – tehdäkseen tulosta sisällöllä ja käyttääkseen hyväkseen uusia kanavia ja nopeasti muuttuvaa sähköistä ympäristöä.