Energia-ala

Energiasektori on yksi maailman suurimmista teollisuuden aloista ja sillä on kriittinen rooli globaalissa yhteiskunnassa ja ihmisten päivittäisessä elämässä.

Energia-ala on erittäin monitahoinen teollisuuden haara, jossa toimijat ovat kaiken kokoisia ja arvoketjut pitkiä. Toiminta vaihtelee kaasun talteenotosta maissa ja merellä aina älypalveluiden tarjoamiseen kotitalouksien mittarinlukua helpottamaan. Palveluntarjoajat joutuvat noudattamaan sekä paikallisia että kansainvälisiä sääntöjä ja määräyksiä.

Me näemme että markkinatilanteen muuttuessa energia-alan asiakkaamme – niin toimintaansa käynnistävät kuin suuryrityksetkin – kohtaavat yhtä paljon haasteita kuin mahdollisuuksia.

Edessä massiivista kasvua

Energia-ala on nyt nopeimman kasvunsa kynnyksellä kautta historian: kun nousevien markkina-alueiden laajojen väestöjen elintaso nousee, myös heidän energian kulutuksensa nousee.

Ilmastonmuutokseen sopeutuminen

Samaan aikaan kehittyneillä markkina-alueilla energiateollisuuden odotetaan sopeutuvan ilmastonmuutoksen aiheuttamiin haasteisiin ja turvallisuusvaatimuksiin. Kaikilla markkinoilla nopeimmin kasvavat ne uudet ja uusiutuvat teknologiat, jotka pystyvät lupaamaan puhtaampaa energiaa. Energiamarkkinat kohtaavatkin samaan aikaan siis kilpailun vapautumisen ja toisaalta tiukentuvan ilmastolainsäädännön.

Lisääntyvä monimutkaisuus

Kaikenlaisten energia-alan yritysten toiminta muuttuu yhä monimutkaisemmaksi ja niiden täytyy sopeuttaa organisaatioitaan sen mukaan. Niiden pitää tulla toimeen kehittyvän teknologian ja poliittisten säännösten aiheuttaman epävarmuuden kanssa. Vastatakseen "älykkäämpiin" sähköverkkoihin kohdistuvaan kysyntään, perinteisten energia-alan yritysten on syytä ryhtyä liittoutumaan IT-, telekommunikaatio- ja internetalan yritysten kanssa.

Mercuri Urval työskentelee läheisesti energiasektorin yritysten kanssa ja meillä on erityisosaamista mm. seuraavilta alueilta:

  • Öljyn ja kaasun tuotanto
  • Sähkön tuotanto
  • Sähkön ja kaasun jakelu
  • Uusiutuva energia