Suorahakuyhteistyö MU:n kanssa

Miksi niin monet johtajavalinnat epäonnistuvat?

Johtajien rekrytoiminen on aina vaikeaa. Kokemus samankaltaisesta työstä ei automaattisesti takaa menestystä uudessa tehtävässä. Haun rajaaminen pelkästään suorahakukonsultin tai rekrytoivan esihenkilön omaan kontaktiverkostoon ei todennäköisesti johda sopivimman ja kyvykkäimmän johtajan löytämiseen. Virheet valinnassa ovat todennäköisempiä, kun muutosvauhti kasvaa ja johtotehtävät muuttuvat yhä monimutkaisemmiksi.

Laajasti siteeratut tutkimukset osoittavat että 40-60 prosenttia perinteisillä menetelmillä tehdyistä johtajanimityksistä epäonnistuu.
Lue Mercuri Urvalin CEO Richard Mooren artikkeli aiheesta

Perinteiset menetelmät johtajien rekrytoinnissa johtavat epäonnistumiseen silloin, kun käytettävät ennusteet soveltuvuudesta ovat epäluotettavia. Esimerkiksi se, että rekrytoiva esihenkilö ja ehdokas pitävät toisistaan, on erittäin huono perustelu ennusteelle pitkän aikavälin menestyksestä työssä. Sama koskee ehdokkaiden rajaamista niihin, jotka jo ovat omassa verkostossa tai joilla on tietty positio.

Yleisesti käytetyt menetelmät ehdokkaiden löytämiseen rajaavat kandidaattijoukkoa ja siten myös monimuotoisuutta. Johtajien rekrytoimiseen käytettävät tavanomaiset menetelmät eivät aina johda hyvään lopputulokseen siitä huolimatta, että johtajavalintojen parissa toimii erinomaisia henkilöstöasiantuntijoita, yritysjohtajia ja suorahakukonsultteja.  

Tieteeseen perustuva lähestymistapamme tuottaa huomattavasti luotettavampia tuloksia. MU Executive Search on nykyaikainen ja varma tapa rekrytoida johtajia. Toimintamallimme vähentää huomattavasti perinteisten suorahakujen tyypillisiä riskejä, jotka liittyvät mm. onnistumisen ennustamiseen ja monimuotoisuuteen.

Executive Search -toiminnan tulee muuttua

Muutosvauhti lisää monimutkaisuutta ja kasvattaa perinteiseen suorahakuun liittyviä riskejä. Tehokas johtajien valinta on tänä päivänä entistä tärkeämpää, mutta samalla entistä vaikeampaa. Perinteiset lähestymistavat eivät enää sovellu tähän tarkoitukseen. Organisaatiot tarvitsevat monimuotoista, pitkäkestoista ja laadukasta johtajuutta:

 • Perinteisen suorahaun aiheuttama "suorituskykyongelma" on seurausta yleisten johtajamallien käyttämisestä, uskomuksista siitä mikä on hyvä johtajuus, sekä subjektiivisista päätöksistä. Tähän on puututtava huomioimalla, että jokainen organisaatio ja johtaja on ainutlaatuinen ja käyttämällä valinnan perustana vain oleellisimpia tosiseikkoja.
 • Perinteisessä suorahaussa esiintyvä "monimuotoisuusongelma" rajaa ehdokaskantaa ja estää soveltuvimpien kandidaattien tunnistamista. Eettisillä ja näyttöön perustuvilla rekrytointiprosesseilla voidaan varmistaa, että tehtävään pätevimmät ehdokkaat otetaan järjestelmällisesti huomioon ja että lopullinen valinta tehdään nojautuen merkityksellisiin faktoihin ja perusteisiin.

Organisaatiot tavoittelevat parempia tuloksia ja johtajakandidaatit odottavat ammattimaista sekä läpinäkyvää hakuprosessia. Jotta johtajien nimityksissä onnistuttaisiin paremmin, tarvitaan tieteellisempi ja räätälöidympi menetelmä heidän valitsemisekseen.

MU Executive Search on vaihtoehto perinteiselle suorahaulle

Älä luota onneen, vaan valitse tieteeseen perustuvat menetelmät

MU Executive Search on nykyaikainen tapa rekrytoida johtajia. Se vähentää merkittävästi perinteiseen suorahakuun liittyviä suorituskyky- ja monimuotoisuusongelmia:

 • MU Executive Search aloitetaan aina huolellisella perehtymisellä yrityksenne liiketoiminnan nykytilaan. Sertifioitu ja asiantunteva tiimimme analysoi millaisia tuloksia tavoittelette ja mitä johtajalta vaaditaan onnistuakseen organisaationne johtamisessa kohti tavoitteita. Teidän kontekstissa relevanttien johtamisvaatimusten syvällinen ymmärtäminen antaa suunnan myös järjestelmälliselle kandidaattimarkkina-analyysille, joka ei rajoitu pelkästään olemassa olevaan verkostoon. Esittelemme aina kattavan ja monimuotoisen joukon ehdokkaita, jotka täyttävät asetetut vaatimukset.
 • Kandidaattimarkkina-analyysin jälkeen asiantuntijatiimimme hyödyntää MU Leadership Assessment -arviointimenetelmää ennustaakseen johtajan menestymisen edellytyksen tehtävässään lyhyellä ja pitkällä tähtäimellä. MU Leadership Assessment -arviointi räätälöidään yksilöllisesti vastaamaan toimeksiannon tarpeita.

MU Executive Searchin avulla tehdyt rekrytointipäätökset perustuvat faktoihin ja loogisiin argumentteihin, jotka nojautuvat syvälliseen ymmärrykseen ehdokkaan pätevyydestä ja tulevaisuuden potentiaalista. Päätösten pohjana eivät ole yleiset johtamiseen liittyvät mallit tai teoriat, vaan perusteellinen ymmärrys kyseisen tehtävän asettamista menestystekijöistä.   

Johtajia tulee palkata sen perusteella mitä he oikeasti pystyvät tekemään, ei sen perusteella, mitä he ovat aiemmin tehneet. Heitä ei myöskään tule palkata sen pohjalta keitä he tuntevat, tai kuinka pidettyjä tai "yleisesti lahjakkaita" he ovat. MU Executive Search auttaa teitä valitsemaan johtajia, jotka suoriutuvat uudessa tehtävässään ja saavuttavat kestävää menestystä. 

Tehokas johtaminen varmistetaan parhaiten MU Executive Searchin kautta. Se on tulevaisuuden tarpeita ennakoiva, oikeudenmukainen ja rationaalinen prosessi, jota kehitetään ja validoidaan jatkuvasti.

MU Executive Search -prosessiin kuuluu:

 • Perusteellinen analyysi liiketoiminnasta ja sen erityispiirteistä sekä sen asettamista erityisistä kyvykkyysvaatimuksista.
 • Syvällinen kandidaattimarkkina-analyysi
 • Kohdennettu, ammattimainen ja hienovarainen tapa lähestyä potentiaalisia ehdokkaita ja herättää heidän mielenkiintonsa tehtävää kohtaan
 • Laadukas ISO 10667-2 -standardin mukainen arviointi tukemaan johtajavalintaa
 • Räätälöidyt neuvot valitun henkilön perehdytys- ja integraatiovaiheeseen

Kansainväliset johtajahaut MU:n avulla

Aina ei parhaiten soveltuva johtaja löydy paikallisesti, mutta asiantuntijamme voivat löytää hänet sieltä, missä hän on. Jos yrityksenne toimii kansainvälisillä markkinoilla, meillä on asiantuntemusta etsiä tarvitsemiasi henkilöitä ympäri maailmaa. Monet johtajatehtävät ovat luonteeltaan kansainvälisiä ja edellyttävät globaalia lähestymistapaa. Paikallinen läsnäolo sekä laaja kansainvälinen kandidaattiverkosto ovat edellytys menestykselle rajat ylittävässä Executive Search -toiminnassa.

MU on johtava maailmanlaajuinen Executive Search -yritys, joka toimii yli 60 eri maassa. Yhtenä ja yhtenäisenä globaalina yrityksenä meillä ei ole sisäisiä esteitä, jotka rajoittaisivat toimintaamme - tuemme asiakkaitamme johtajahauissa maailmanlaajuisesti.

Valitsemalla MU Executive Search -kumppaniksi, saat sekä paikallistuntemusta että kansainvälisen ulottuvuuden. Tämä tarkoittaa, että saat käyttöösi asiantuntemuksemme maailmanlaajuisesti. Paikallinen Executive Search -konsulttisi varmistaa, että odotuksiisi vastataan kaikkialla.

Miksi valita MU seuraavaan johtajahakuunne?

MU Executive Search on korkealaatuinen, tieteeseen perustuva palvelukokonaisuus, joka etsii ja sovittaa yhteen parhaat saatavilla olevat ehdokkaat ja liiketoimintasi erityistarpeet sekä varmistaa, että valitset johtajan, jolla on parhaat edellytykset saavuttaa toivottuja tuloksia.

Suorahaun asiantuntijoillamme on tietoa ja asiantuntemusta sekä analyyttiset työkalut ja menetelmät, joita tarvitaan asiakkaidemme strategisten tavoitteiden sekä liiketoiminnan ja organisaatiokulttuurin ymmärtämiseen. Tämä ymmärrys ohjaa palvelujamme kaikilla markkinoilla ja kaikkialla maailmassa.

 • Yli 90 % suosittelemistamme johtajista täyttää tai ylittää odotukset*
 • Meillä on toimialakohtaisia tiimejä, jotka työskentelevät kaikilla maailman suurimmilla markkina-alueilla
 • Toteutamme vuosittain menestyksellisesti yli 1000 ylimmän johdon hakua
 • 89 % asiakkaistamme on samaa mieltä siitä, että palvelumme ratkaisivat heidän ongelmansa tehokkaasti**
 • Arviointiprosessimme ovat ensiluokkaiset ja niiden laatu on varmistettu ISO 10667-2 laatustandardin mukaisesti***

* Säännöllisesti julkaistut validointitutkimukset

** Asiakasnäkemystutkimukset tehty >15 maassa, 2020-2022

*** Toistuvat validointitutkimuset ja vuosittaiset auditoinnit, jotka suorittaa DNV.

Responsible consultants:

Matthew Owens

Partner & Director (Team Leader)

Katso profiili

Responsible consultants:

Daniel Müller

Partner & Director

Katso profiili

Responsible consultants:

Monika Weiß

Engagement Manager

Katso profiili

Responsible consultants:

Dominik Roth

Partner & Director (Team Leader)

Katso profiili

Responsible consultants:

Vincenzo Di Pietro

Partner & Team Director

Katso profiili