Arvomme ja tapamme toimia

Arvomme ja tapamme toimia perustuvat  pitkään liiketoimintakokemukseemme sekä oman liiketoimintamme erityispiirteisiin: 

 • Yrityksemme jokaisen työntekijän odotetaan työskentelevän ja toimivan arvojemme ja määritellyn toimintatapamme mukaisesti kaikkialla maailmassa.
 • Solmimme ainoastaan arvojemme ja toimintatapamme mukaisia liike- ja asiakassuhteita. 
 • Arvomme ja tapamme toimia toimivat oman henkilöstöpolitiikkamme ja muun rakenteellisen pääomamme perustana. 

Arvomme

 • Kannamme täyden henkilökohtaisen vastuun omasta työstämme ja toiminnastamme Toimintaamme ja käyttäytymistämme ohjaavat korkeimmat ammattimaisuuteen ja henkilökohtaiseen vastuuseen liittyvät vaatimukset 
  Rakennamme luottamusta
 • Sitoudumme korkeaan laatuun
  Sitoudumme sovittuihin tavoitteisiin 
  Rakennamme menestystarinoita
 • Yhteistyössämme näkyy kunnioitus ja positiivisuus asiakkaitamme, kandidaatteja, kollegoitamme sekä sidosryhmiemme edustajia kohtaan
  Arvostamme monimuotoisuutta ja kokoamme ihmisiä yhteisten päämäärien taakse
  Rakennamme vahvoja yhteistyösuhteita
 • Asetamme aina asiakkaan etusijalle. 
  Toimintamme on liiketoimintalähtöistä ja sen keskiössä on asiakkaan tarpeiden ja markkinatilanteen ymmärtäminen.  
  Rakennamme vankkaa asiantuntemusta
 • Johtomme ja osakkaamme kantavat vastuuta yrityksen tuloksesta
  Johto ja osakkaat edistävät omilla toimintatavoillaan yrityksen tavoitteita ja strategiaa ja näin varmistavat, että niitä noudatetaan kaikessa toiminnassamme
  Rakennamme yhtenäistä yritystä

Tapamme toimia

 • Monimuotoisuus ja osallisuus
  MU:n tärkein prioriteetti on tukea menestymistä työssä. Menestys työssä edellyttää monimuotoisuuden ja inkluusion huomioimista niin toimintatavoissa kuin johtajien ja koko henkilöstön osalta. Osallistaviin työpaikkoihin, yhtäläisiin mahdollisuuksiin ja monimuotoisiin tiimeihin on pyrittävä, ja kaikenlaista epäoikeudenmukaista tai laitonta syrjintää on torjuttava.
 • Työskentelymme laatu
  Noudatamme työssämme yrityksellemme määriteltyjä toimintatapoja ja periaatteita sekä työtämme koskevia lakeja ja säädöksiä. MU toimii dokumentoitujen laatustandardien, työmenetelmien ja hallinnon mukaisesti. Huomioimme nämä laadun kriteerit kaikessa työssämme.
 • Työntekijöitä koskevat käytännöt
  MU:n työntekijät työskentelevät arvojemme ja periaatteidemme mukaisesti, jotka on kuvattu yrityksen työntekijäpolitiikassa. Työskentelemme yhtenä yhtenäisenä maailmanlaajuisena tiiminä.
 • Työympäristö
  MU on avoin ja ansioihin perustuva työyhteisö, joka keskittyy palvelemaan asiakkaitaan ja kandidaatteja. Tarjoamme henkilöstöllemme ja vieraillemme turvallisen ja terveellisen työympäristön.
 • Työntekijöiden ja johtajien vastuu
  Mercuri Urvalin työntekijöiden tulee aina suorittaa tehtävänsä yrityksen, sen asiakkaiden ja ehdokkaiden parhaaksi. Ilmoitamme välittömästi ja ryhdymme tarvittaviin toimiin kaikissa asioissa, jotka saattavat yrityksen, sen työntekijät, asiakkaat tai ehdokkaat vaaraan.
 • Ympäristöä koskevat käytännöt
  Mercuri Urval pyrkii vähentämään toiminnallaan ympäristölle aiheutuvia haittoja. Käytämme nykyaikaista teknologiaa ja toimimme vähentääkseen ympäristöä kuormittavien resurssien käyttöä.
 • Korruption vastainen toiminta
  Mercuri Urvalin omistaa riippumaton säätiö. Emme hyväksy minkäänlaista lahjontaa tai korruptiota.