Eettiset toimintaperiaatteemme

Menestyksemme perustuu asiakkaidemme luottamuksen ansaitsemiseen ja ylläpitämiseen. Ymmärrämme henkilöstöön liittyvien ratkaisujen merkityksen kaikille osapuolille. Siksi toiminnassamme korostuvat eettisyys ja luottamuksellisuus.

Asiakkaamme ovat todenneet, että ammattitaidolla hoidetut rekrytointi- ja muutosprosessit varmistavat toiminnan jatkuvuuden ja vähentävät huomattavasti sisäisiä häiriöitä.

Hakijoiden kannalta on tärkeää, että haetun tehtävän vastuut, vaatimukset ja henkilökohtaiset kehittymismahdollisuudet vastaavat heidän osaamistaan ja odotuksiaan.

Mercuri Urval tekee kaikkensa, jotta rekrytointiprosessi olisi antoisa ja onnistunut kaikkien osapuolten kannalta.

Eettiset toimintaperiaatteemme

  • Mercuri Urval hoitaa kaikki asiakas- ja kandidaattikohtaamiset yksilöllisesti, luottamuksellisesti ja ammattimaisesti.
  • Käsittelemme luottamuksellisesti kaikkea tietoa asiakasyrityksistämme, heidän henkilöstöstään ja työnhakijoistaan.
  • Mercuri Urval ei luovuta tietoa asiakasyrityksistään tai yksilöistä kolmansille osapuolille, ellei näin ole etukäteen sovittu.
  • Mercuri Urvalin konsultit antavat tiedon kaikista taloudellisista tai henkilökohtaisista syistä, jotka saattavat vaikuttaa annettuihin suosituksiin. Näin vältämme yhdessä tiukkojen sisäisten prosessien kanssa mahdolliset eturistiriidat.
  • Mercuri Urval ei harjoita syrjintää missään olosuhteissa.
  • Arvioprosessiin osallistuville henkilöille annamme aina välittömän palautteen.
  • Tarkastamme rekrytoinneissa suositukset vain hakijan nimeämiltä henkilöiltä, emmekä paljasta suosittelijoille tehtävää johon kyseinen henkilö hakee.
  • Mercuri Urval arvioi jokaisen hakijan kyvykkyyden suhteessa kyseessä olevaan tehtävään tai rooliin. Käymme myös jokaisen rekrytoinnin jälkeen säännölliset seurantakeskustelut varmistaaksemme prosessin onnistumisen.
  • Voit olla kandidaattina varma siitä, että käsittelemme henkilötietojasi luottamuksellisesti ja vastuullisesti lakien ja ohjeistusten mukaan. Mercuri Urval säilyttää tietojasi vain tarpeellisen ajanjakson ajan.