Teknologi, Media och Telekommunikation

Media-, IT- och telekommunikationssektorn har utvecklats och fortsätter att utvecklas med ljusets hastighet. Allt eftersom de globala marknaderna utvecklas, växer och närmar sig varandra behöver företagen ständigt uppdatera sina förmågor och talanger för att klara av den snabba utvecklingstakten.

Den hårda kampen om marknadsandelar tillsammans med kundernas högre förväntningar på tjänstens innehåll och nya lagar och förordningar, ställer krav på hög utvecklingstakt och innovativa lösningar, såväl tekniska som affärsmässiga. De traditionella inkomstkällorna står under ständigt hot från ökad global konkurrens och avregleringar och den snabba teknologiska utvecklingen förändrar snabbt tjänsternas innehåll och hur de ska levereras till kunderna.

Nästa generations talanger

De efterfrågade talangerna för framtiden kan vara en ny typ av säljkraft som ger kunderna innovativa, lönsamma lösningar. Eller en expertpool som klarar av att driva eller hålla jämna steg med de teknologiska framstegen och lyckas att applicera detta på reella affärsbehov. Oavsett vilken funktion, kommer förmågan att identifiera, engagera, utveckla och värdesätta framtida härförare även i fortsättningen att vara en utmaning för flertalet företag inom branschen.

De senaste två decennierna har MU byggt upp en gedigen expertis inom media, IT och telekommunikation. Vi har arbetat nära nya IT-företag och hjälpt till att omvandla statligt ägda bolag i deras anpassning till en konkurrensutsatt marknad. Idag hjälper vi våra kunder att förstå vilken kompetens och vilka förmågor de behöver för att skapa ett försprång gentemot sina konkurrenter.

MU har en lång historia med goda resultat av att attrahera, identifiera, rekrytera och utveckla framgångsrika medarbetare, team och organisationer till media och telekommunikation. Genom att använda vårt globala nätverk och resurser klarar vi av att möta de flesta av våra kunders behov, i Sverige och utomlands.