Teollisuus ja tuotanto

Tällä jo ennestään erittäin kilpailulla sektorilla tapahtuvat muutokset tuovat useita uusia haasteita toimialan organisaatioille.

Teknologia ja innovaatiot kehittyvät kiihtyvällä tahdilla. Yritykset kohtaavat kilpailua perinteisistä ja uusista halpojen tuotantokustannusten maista, samaan aikaan kun niiden pitäisi palvella nousevien markkina-alueiden tarpeita etenkin kehittyvissä maissa. Näissä kovissa olosuhteissa yritysten lukumäärä vähenee ja jäljelle jäävät yritykset joutuvat toimimaan keskellä kasvavaa kilpailua.

Haaste on valmis

Yksi suurimmista huolenaiheista on valmistuvien opiskelijoiden laskeva kiinnostus tätä sektoria kohtaan. Tämä synnyttää monia haasteita. Vähemmän osaamista työmarkkinoilla tarkoittaa sitä, että potentiaalisten työntekijöiden houkutteluun pitää keskittyä jatkossa yhä enemmän. Myös parhaiden osaajien sitouttaminen on ensiarvoisen tärkeää. Tämä puolestaan tarkoittaa selkeätä panostusta työntekijöiden kehittämiseen.

Osaavien johtajien löytäminen

Mercuri Urvalilla on pitkä ja laaja kokemus keski- ja ylimmän johdon avainhenkilöiden rekrytoinnista ja valinnasta teollisuudessa ja tuotannossa. Hyödyntämällä globaalia verkostoamme ja henkilöstöämme, pystymme vastaamaan nopean kansainvälistymisen tuomiin johdon haasteisiin ja löytämään hakijoita ympäri maailman.

Mercuri Urval palvelee suurta joukkoa teollisuuden ja tuotannon organisaatioita ja meillä on erityisosaamista mm. seuraavilta teollisuuden aloilta:

  • Energia-ala
  • Kemikaaliteollisuus
  • Lääketeollisuus
  • Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden valmistus
  • Sellu- ja paperiteollisuus
  • Auto- ja koneenrakennusteollisuus