Industri, produktion och tillverkning

Sedan 1970-talet har svensk industri genomgått stora förändringar. Hela branscher har lagts ner eller försvunnit utomlands och nya har tillkommit. Den senaste tidens ekonomiska kris har återigen visat på att ingenting är statiskt i denna traditionsfyllda sektor av svensk ekonomi.

Teknologiska framsteg och innovativa produktionsformer har gett positiva effekter på produktivitet och utveckling. Samtidigt upplever svensk industri en allt intensivare konkurrens från tillväxtländer med lägre produktionskostnader. Behovet av att tänka nytt, tänka "lean", tänka snabba förändringar och att ta tillvara på konkurrensfördelar är större än någonsin.

Konsten att attrahera talanger till industrin

En angelägen fråga för branschen är att antalet nyutexaminerade som väljer att arbeta inom industrin blir allt färre. Framöver kommer det att krävas extra insatser för att attrahera potentiella medarbetare för att säkerställa framtida framgång i en allt mer konkurrensutsatt bransch. En annan kritisk framgångsfaktor är att behålla talangerna inom företaget, vilket i sin tur leder till ett tydligare fokus på att identifiera och utveckla de talanger som företaget redan har.

Mercuri Urval har en lång historia med goda resultat av att attrahera, identifiera, rekrytera och utveckla framgångsrika medarbetare, team och organisationer till industrin. Genom att använda vårt globala nätverk och resurser klarar vi att möta de flesta av våra kunders behov, i Sverige och utomlands.

Mercuri Urval arbetar med både stora internationella företag och mindre exportföretag och vi har vår främsta expertis inom:

  • Energi
  • Kemi
  • Läkemedel
  • Kraft och elektronisk utrustning
  • Maskin, pappersmassa och papper
  • Bilindustrin