Integritetspolicy

Information about our processing of your personal data

Senast uppdaterad: 2021/10/27

Introduktion

Detta är Mercuri Urval Group´s (här benämnt som "Mercuri Urval", "oss" eller "vi") integritetspolicy. För detaljer om Mercuri Urval Group, se: https://www.mercuriurval.com/global/contact/find-us/

För oss på Mercuri Urval är skyddet av dina personuppgifter viktigt. Denna Integritetspolicy beskriver hur vi behandlar och skyddar dina personuppgifter i samband med våra olika affärsaktiviteter, syftet med vår behandling och dina rättigheter när du väljer att låta Mercuri Urval behandla dina personuppgifter.

Vilken information samlar vi in och hur vi använder den

Vi behandlar personuppgifter i samband med olika affärsaktiviteter:

När vi behandlar dina personuppgifter i vårt professionella nätverk av kunder och affärskontakter
I vårt affärsnätverk behandlar vi dina kontaktuppgifter i syfte att bygga upp ett register över ditt och ditt företags historia med Mercuri Urval och upprätthålla professionella relationer. Data kan tillhandahållas av dig/ditt företag eller hämtas från offentligt tillgängliga källor.

Vår behandling är baserad på legitimt intresse, jfr. GDPR art.6.1 (f), eftersom vi tror att det är i ditt intresse att finnas i vårt affärsnätverk, där vi kan hjälpa individer, grupper och organisationer att prestera bättre.

Vi kommer endast att behandla dina personuppgifter så länge du är i vårt affärsnätverk. Om ditt företag inte längre är kund hos Mercuri Urval, eller om vi inte har haft någon kontakt under en period av 24 månader kommer dina personuppgifter automatiskt att raderas såvida vi inte är lagligt skyldiga att lagra dina personuppgifter under en längre tid.

När du går med i vårt Executive Candidate Network
När du väljer att gå med i vårt Executive Candidate Network genom att registrera ditt CV i vår CV-databas gör du det för att inkluderas i Search uppdrag som kan vara relevanta för dig. Detta gör det möjligt för oss att förse dig med information om relevanta Executive Search uppdrag som Mercuri Urval hanterar på uppdrag av våra kunder och säkerställer att du kan ingå i ett sådant uppdrag. Den rättsliga grunden för behandling är samtycke jfr. GDPR art. 6.1 (a). Vänligen läs mer här.

Vänligen läs samtyckesinformationen inklusive lagringsperioden för ditt samtycke här.

När du registrerar dig för att få våra publicerade uppdrag som matchar dina preferenser
För att Mercuri Urval ska kunna skicka relevanta uppdrag till dig behöver vi hantera dina personliga uppgifter såsom din e-postadress och dina preferenser. Den rättsliga grunden för behandling är baserat på ett kontrakt jfr. GDPR art.6.1 (b).

Naturligtvis kan du avsluta prenumerationen när du vill genom att följa instruktionerna i de e-postmeddelanden vi skickar till dig eller genom att kontakta oss. Vänligen läs mer här.

När du registrerar dig för att få Mercuri Urval Executive Inspiration-artiklar varje månad
Executive Inspiration från Mercuri Urval ger dig länkar för att komma åt handplockade artiklar av intresse för vårt nätverk. För att tillhandahålla denna tjänst behandlar vi kontaktdata (namn, företag och e-postadress) som du skickar när du registrerar dig för att få Mercuri Urval Executive Inspiration. Den rättsliga grunden för behandling är baserad på ett kontrakt jfr. GDPR art.6.1 (b). Tjänsten tillhandahålls av Mercuri Urvals affärspartner S4K Research som agerar på grundval av ett dataprocessoravtal.

Naturligtvis kan du avsluta prenumerationen på Mercuri Urval Executive Inspiration när du vill genom att följa instruktionerna i det månatliga e-postmeddelandet eller genom att kontakta oss. Vänligen läs mer här

När du besöker vår hemsida
Liksom många webbplatser använder vi "cookies" för att samla in information. Cookies är filer med små mängder data, som kan innehålla en anonym unik identifierare. Cookies skickas till din webbläsare från en webbplats och lagras på din dators hårddisk. Om du vill veta hur vi använder cookies, klicka här.

När du lämnar dina personuppgifter via vår hemsida och ber oss att kontakta dig.

På vår hemsida har du möjlighet att lämna dina kontaktuppgifter såsom namn, position, e-postadress, telefonnummer etc. om du vill att vi ska kontakta dig för att diskutera eventuella önskemål eller för att svara på dina frågor angående vår verksamhet. Den rättsliga grunden för behandling är utförande av ett kontrakt jfr. GDPR art.6.1 (b).

Lagringsperiod: Så länge det är nödvändigt med hänsyn till syftet med behandlingen. Vänligen läs mer här

När du ansöker om en position via vår webbsida
På uppdrag av våra kunder publicerar vi utvalda uppdrag på vår webbplats som kan vara av intresse för dig. Om du väljer att söka om en position kommer vi att behandla informationen inklusive ansökan och CV som du tillhandahåller oss. Den rättsliga grunden för behandling är baserat på samtycke jfr. GDPR artikel 6.1 (a). Vänligen läs mer om de publicerade uppdragen här

Vänligen läs mer om samtyckestexten, inklusive lagringsperioden, här.

När vi bedriver research på den Exekutiva kandidatmarknaden och vi bearbetar karriärrelaterade data som hämtats från offentligt tillgängliga källor
För att identifiera ledare och topptalanger som matchar våra kunders krav, bedriver vi omfattande research på den Exekutiva kandidatmarknaden. Om vi hanterar dina kontaktuppgifter och karriärrelaterad information i en sökprocess gör vi det baserat på legitimt intresse, jfr. GDPR art.6.1 (f), eftersom vi anser att det är i ditt intresse att kontaktas om vi hittar en matchning mellan en av våra kunders affärsbehov och din meritlista. Din information kommer att raderas när sökprocessen är klar.

När du deltar i Mercuri Urvals utvärderingsprocess eller slutför Mercuri Urvals webbaserad utvärderingsverktyg

Vår bedömningsmetod består vanligtvis av:

  • Mercuri Urvals webbaserade Personlighetsinventorium
  • Mercuri Urvals webbaserade kognitiva tester
  • En samling relevant biografisk information och meritlista
  • En djupgående intervju med Mercuri Urval´s konsult följt av feedback

Den rättsliga grunden för behandling är Samtycke jfr. GDPR artikel 6.1 a. För att du ska kunna delta i våra utvärderingsprocesser måste vi behandla dina kontaktuppgifter, karriärrelaterad information som du tillhandahåller under processen - såväl som den information som framkommer i ovan nämnda aktiviteter.

Förvaringsperiod: Om personuppgifterna tillhandahålls som en del av en rekryteringsprocess (Executive Search, Professional Recruitment eller bedömning av dig som kandidat för en viss position) kommer Mercuri Urval att lagra personuppgifterna under en period av 6 månader för kandidater som ej blir anställda och 24 månader för kandidaters som blir anställda i aktuell process. Om personuppgifterna tillhandahålls som en del av ett utvecklingsprojekt (dvs coaching, ledarutveckling eller karriärrådgivning) kommer vi att lagra dina personuppgifter i 24 månader.

Hur vi kan dela dina uppgifter inklusive internationella dataöverföringar

De personuppgifter som du väljer att tillhandahålla kommer att behandlas av Mercuri Urval. Det faktum att Mercuri Urval är ett globalt företag innebär att dina uppgifter kan behandlas av Mercuri Urval i alla länder där vi är verksamma, inklusive länder utanför EU / EES. I linje med GDPR vill vi informera dig om risken att andra rättsliga ramar vad gäller skydd av personuppgifter gäller i länder utanför EU/EES. Mercuri Urval hanterar dock dina uppgifter på samma säkra sätt överallt där vi arbetar, i alla länder i världen.

Mercuri Urval överför bara din personliga information till ett tredje land om vi har ditt uttryckliga medgivande att göra så, om Europeiska kommissionen har beslutat att det finns en lämplig skyddsnivå i det berörda landet, om det finns andra skyddsåtgärder som standardkontraktsklausuler eller Intra Group Data Transfering Agreement, eller om det är tillåtet enligt tillämplig dataskyddslagstiftning

De företag som tillhandahåller IT-support till Mercuri Urval har också tillgång som databehandlare som agerar enligt Mercuri Urvals anvisningar baserat på ett databehandlingsavtal.

Vi kan lämna ut personuppgifter till tredje part när vi rimligen tror att vi är skyldiga enligt lag och för att utreda, förhindra eller vidta åtgärder avseende misstänkt eller faktisk olaglig eller på annat sätt förbjuden verksamhet, inklusive, men inte begränsat till, bedrägeri.

Dina personuppgifter kommer inte att delas med någon annan tredje part utan ditt uttryckliga medgivande.

Var lagras dina personuppgifter?

Mercuri Urval lagrar personuppgifter hos vårt personuppgiftsbiträde:
Visolit Sweden AB, Rättarvägen 3, SE-169 68 Solna, www.visolit.net

med vilka Mercuri Urval har ingått ett skriftligt databehandlingsavtal som säkerställer att vår behandling av personuppgifter fungerar enligt Mercuri Urvals instruktioner.

Tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder

Mercuri Urval ansvarar för att kontinuerligt genomföra nödvändiga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa en lämplig säkerhetsnivå som uppfyller kraven i den gällande personuppgifts-förordningen.

Dina rättigheter

Enligt dataskyddslagen har du ett antal rättigheter i samband med vår behandling av dina personuppgifter. Om du vill utöva dina rättigheter måste du kontakta oss. Om vi behandlar dina personuppgifter baserat på samtycke kan du när som helst återkalla ditt samtycke.

Rätt till information
Du kan närsomhelst begära tillgång till dina uppgifter

Rätt till rättelse
Du har rätt att få felaktiga uppgifter om dig rättade

Rätt till radering
Du har rätt, i vissa fall, dina uppgifter raderad tidigare än vår automatiska radering

Rätt till begränsning av behandlingen
Du har rätt att få behandlingen av dina personuppgifter begränsad

Rätt att göra invändningar
Du har rätt att, i de flesta fall, invända mot hanteringen av dina personuppgifter

Riktlinjer för klagomål

Om du önskar lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet kan du antingen kontakta Datainspektionen, som är Mercuri Urval´s tillsynsmyndighet:

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY)
Box 8114, 104 20 Stockholm, Sweden, www.imy.se
Telefon: +46 08-657 61 00
Email: imy@imy.se

- eller så kan du välja att kontakta din lokala dataskyddsmyndighet.

Kontaktinformation

Om du har några frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter eller vill åberopa dina rättigheter enligt ovan, vänligen kontakta oss på.

Personuppgiftsansvarig:
Mercuri Urval KMR AB
Jakobsbergsgatan 22, 111 44 Stockholm, Sverige
Telefon: +46 8 506 450 40
www.mercuriurval.com

Kontaktinformation till ansvarig:
Namn: Lene Juul Pedersen
Email: gdpr.int@mercuriurval.com
Telefon: +45 50707048