Rekrytering av chefer och specialister

Låt våra rekryteringskonsulter hjälpa dig att hitta den kompetens du behöver

Företag och organisationer världen över är väl medvetna om hur svårt det är att lyckas med rekrytering av chefer och specialister samt anställning. Den stora andelen misslyckade rekryteringar som sker inom många företag är alarmerande. Så hur kan du säkerställa att du anställer rätt personer?

Den ideala partnern för chefsrekrytering hittar rätt kandidat genom att på djupet förstå de uppgifter som den nyanställde ska utföra och de resultat som förväntas uppnå.

Vi har väldokumenterad erfarenhet av framgångsrika uppdrag. Allt ifrån enskilda rekryteringar till att anställa en hel organisation”

Chefs- och specialistrekrytering med Mercuri Urval

På Mercuri Urval tar våra experter inom chefs- och specialistrekrytering fullt ansvar för att leverera rätt resultat. Våra rekryteringsteam bygger varaktiga relationer med kunder och kandidater för att leverera effektiva och flexibla lösningar. Oavsett om det handlar om ett enskilt uppdrag eller att anställa en hel organisation, så har vi erfarenheten som krävs.

 • Effektiva och högkvalitativt projektledda lösningar
 • Rekryteringsmarknadsföring och sökexpertis - i alla relevanta medier och sökkanaler
 • Integrerad personbedömning
 • Tydliga evidensbaserade rekommendationer i samband med anställning, med professionell uppföljning
 • Lokal och internationell rekrytering

Mercuri Urvals rekryteringstjänster bygger på 50 års erfarenhet och är utformade för att hitta den perfekta balansen mellan effektivitet, flexibilitet och kvalitet.

Internationell rekrytering

Hur drar man fördel av den enorma potential som finns i den nya globala och sammankopplade arbetsmarknaden? Hur säkerställs enhetlighet, kvalitet och kontroll vid rekrytering över landsgränser, kanske till och med i större volymer samtidigt?

Mercuri Urvals globala räckvidd bygger på årtionden av erfarenhet samt en ägarstruktur och organisation avsedd för internationellt samarbete, harmoniserade processer och kvalitetsstandarder. Vårt International Business Office garanterar ett smidigt och koordinerat samarbete med oss över landsgränserna.

Varför välja Mercuri Urval för din nästa rekrytering?

Framgångsrika experter

 • Våra rekryteringsexperter har lång erfarenhet av att hitta och utvärdera nya medarbetare.Varje år stärker vi våra kunders konkurrenskraft genom att rekrytera fler än 10 000 framgångsrika specialister och chefer inom alla funktioner över hela världen.

Bred erfarenhet

 • Med över 50 års erfarenhet från rekrytering har vi lärt oss att säkerställa att du tar rätt beslut vid en nyanställning. Genom att applicera vår kunskap och erfarenhet på våra kunders specifika behov, lyckas vi ständigt leverera framgångsrika lösningar.
 • Hela 94 av 100 rekryteringar som vi genomför för våra kunder möter eller överträffar förväntningarna*. Detta är långt över branschstandard.

Marknadsledande metoder

 • Våra metoder är kvalitetsgranskade, bl. a. enligt ISO 10667-2.

  * Oberoende och upprepade gånger kontrollerat i externa revisioner.

Responsible consultants:

Nicolas Alaerts

Partner & Director (Team Leader)

View profile