Mercuri Urval inom den Offentliga Sektorn

Offentliga organisationer, avdelningar, institutioner och andra politiskt ledda organisationer verkar inom ett komplext system, särskilt under de senaste åren. Högre krav ställs ständigt gällande nya och bättre tjänster som ska levereras billigare och smartare, samtidigt som det är svårare än någonsin att engagera och behålla de bästa medarbetarna.

Vi är helt övertygade om att möjligheten att lyckas och skapa resultat i en ständigt föränderlig offentlig sektor är starkt kopplad till ledarskap. Behovet av skickliga och engagerande ledare är större än någonsin. Ledare behöver i samarbete med kompetenta medarbetare lösa en mängd olika uppgifter, och de behöver göra det bättre och mer effektivt än tidigare.

Duktiga ledare dyker inte upp av sig själva

Mercuri Urval vill bidra till utvecklingen av en ännu bättre och mer effektivt ledd offentlig sektor. Ett bra och effektivt ledarskap inom den offentliga sektorns olika typer av organisationer och företag kan uppfylla dagens ökade krav. Det kan även skapa ett ökat värde och kvalitet för samhället, medborgarna och näringslivet, samtidigt som de ger anställda större välstånd och trivsel.
I över 50 år har vi tillhandahållit den offentliga sektorn och andra politiskt ledda organisationer med professionell rådgivning inom ett antal områden:

Vi kan den offentliga sektorn

Våra konsulter är specialiserade på de villkor som ställs inom den offentliga sektorn. Många har tidigare varit anställda i politiskt ledda organisationer och företag, vilket ger oss ingående kunskap om vad som krävs för att lyckas som ledare inom sektorn.

Vi hanterar dagligen komplexa uppgifter för statliga, kommunala och regionala organisationer. Vi har kontor i Stockholm, Malmö, Göteborg, Örebro, Växjö och Halmstad men vi hjälper avdelningar, förvaltningar, sjukhus och utbildningsinstitutioner med deras specifika behov i hela Sverige. Som företag genomför vi projekt för såväl nationella och internationella organisationer, så som EU och FN. Vi har ett brett nätverk på ledningsnivå inom sektorn och är geografiskt representerade över hela världen.

Vi följer reglerna gällande öppenhet och god förvaltningspraxis och vi känner till de yrkesvillkor, regler och kulturer som kännetecknar politiskt ledda organisationer. Vi erbjuder mångsidiga erfarenheter såväl som unika färdigheter och verktyg. Vår ambition är att bidra till utvecklingen av den offentliga sektorn och vi strävar alltid efter att vara den föredragna partnern när den offentliga sektorn rekryterar eller utvecklar chefer och specialister.