Bygg och anläggning

Bygg- och anläggningsindustrin ses av många som traditionsbunden och konservativ, präglad av stort ingenjörs- och hantverkskunnande. Starka fackföreningar, konjunkturberoende och en homogen, manlig kultur har också varit kännetecken för branschen.

Idag står dock byggindustrin för nya utmaningar där ökad miljömedvetenhet ställer nya krav på energibesparande lösningar och alternativa byggformer.

Hård konkurrens kräver minskade kostnader vilket ställer krav på ökad produktivitet och snabbare färdigställande av projekt. Framtiden ställer helt andra krav på boende, kontor, anläggningar och infrastrukturprojekt som kräver nytänkande och kreativitet kombinerat med gedigna ingenjörskunskaper och hantverkskunnande. För att lyckas krävs det att branschen fortsätter att jobba mot en arbetsplats präglad av mångfald och kreativitet för att finna nya sätt att designa, producera och leverera framtidens projekt.

Använd er av vår erfarenhet

Mercuri Urval arbetar tillsammans med mindre lokala byggföretag och med några av de mest framgångsrika byggföretagen i världen och hjälper dem att möta utmaningar och kontinuerliga förändringar som präglar branschen.

Mercuri Urval har en lång historia med goda resultat av att attrahera, identifiera, rekrytera och utveckla framgångsrika medarbetare, team och organisationer till byggbranschen. Genom att använda vårt globala nätverk och resurser klarar vi av att möta de flesta av våra kunders behov, i Sverige och utomlands.