Informacje o Polityce Prywatności

Informacje o przetwarzaniu przez nas Państwa danych osobowych

Ostatnia aktualizacja: 2021/10/27

Wprowadzenie

Są to informacje o polityce prywatności dla firm należących do grupy Mercuri Urval (łącznie "Mercuri Urval", "my" lub "nas"). Szczegóły na temat grupy Mercuri Urval dostępne są na stronie: https://www.mercuriurval.com/global/contact/find-us/

Rozumiemy, że ochrona Państwa prywatności jest ważna. Niniejsze informacje o polityce prywatności opisują sposób, w jaki przetwarzamy i chronimy Państwa dane osobowe w związku z naszą różnorodną działalnością gospodarczą, cel przetwarzania przez nas danych oraz przysługujące Państwu prawa związane z wyrażeniem zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych przez firmę Mercuri Urval.

Jakie dane zbieramy i jak je wykorzystujemy?

Przetwarzamy dane osobowe w związku z różnymi działaniami biznesowymi:

Gdy przetwarzamy Państwa dane osobowe w naszej profesjonalnej sieci klientów i kontaktów biznesowych
Gdy znajdują się Państwo w naszej profesjonalnej sieci klientów i kontaktów biznesowych, przetwarzamy Państwa dane kontaktowe oraz zapis historii Państwa oraz Państwa firmy w celu budowania i utrzymywania relacji zawodowych. Dane mogą być dostarczone przez Państwa firmę lub pobrane z publicznie dostępnych źródeł.

Przetwarzanie powyższych danych opiera się na uzasadnionym interesie RODO art.6.1(f), i jest uzasadnione możliwością włączenia Pana/Pani do naszej sieci biznesowej, w celu tworzenia przyszłych relacji partnerskich, tak żeby pomagać osobom indywidualnym, zespołom oraz całym organizacjom w osiąganiu lepszych wyników.

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe tylko do momentu kiedy pozostaniecie Państwo w naszej sieci biznesowej. Jeśli Państwa firma nie jest już klientem Mercuri Urval, lub przez okres 24 miesięcy między Państwem a nami nie zostanie odnotowany żaden kontakt, Państwa dane osobowe zostaną automatycznie usunięte, chyba że będziemy prawnie zobowiązani do przechowywania Państwa danych przez dłuższy czas.

Gdy dołączycie Państwo do naszej Sieci Kandydatów na stanowiska kierownicze
Kiedy zdecydujecie się Państwo dołączyć do naszej Sieci Kandydatów na stanowiska kierownicze, rejestrując swoje CV w naszej bazie danych, Państwa dane zostaną uwzględnione w istotnym dla Państwa dyskretnym wyszukiwaniu projektów. W ten sposób możemy przekazać Państwu informacje o odpowiednich otwartych poszukiwaniach Kandydatów na stanowiska kierownicze, którymi Mercuri Urval zarządza w imieniu swoich klientów i zapewnić, że mogą Państwo zostać uwzględnieni w każdym takim zadaniu.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Zgoda, zob. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Więcej informacji znajdą Państwo na: https://www.mercuriurval.com/global/profile/Register/

Prosimy również o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi zgody, w tym dotyczącymi okresu jej przechowywania, na stronie https://www.mercuriurval.com/global/consent/consent_cis/

Kiedy rejestrują się Państwo w celu otrzymywania w ramach naszych usług Biuletynu Projektów z opublikowanymi ofertami pracy odpowiadającymi Państwa preferencjom
Aby firma Mercuri Urval mogła dostarczyć wybrany przez Państwa Biuletyn Projektów, musimy przetworzyć Państwa adres e-mail, preferencje zawodowe oraz preferowaną częstotliwość otrzymywania tej usługi. Podstawą prawną przetwarzania danych jest Wykonanie umowy, zob. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

Oczywiście mogą Państwo zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie, postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w wysyłanych przez nas e-mailach lub kontaktując się z nami.

Więcej informacji na: https://www.mercuriurval.com/global/jobsubscription/

Kiedy zarejestrują się Państwo, aby otrzymywać co miesiąc artykuły Mercuri Urval Executive Inspiration
Executive Inspiration firmy Mercuri Urval udostępnia linki umożliwiające dostęp do starannie wybranych artykułów będących przedmiotem zainteresowania naszej sieci. W celu świadczenia tej usługi przetwarzamy dane kontaktowe (imię i nazwisko, firmę oraz adres e-mail), które podają Państwo podczas rejestracji w celu otrzymania Mercuri Urval Executive Inspiration. Podstawą prawną przetwarzania danych jest Wykonanie umowy, zob. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Usługa świadczona jest przez partnera biznesowego Mercuri Urval, firmę S4K Research, działającą na podstawie Umowy o Przetwarzaniu Danych.

Oczywiście mogą Państwo zrezygnować z subskrypcji formularza Mercuri Urval Executive Inspiration, w dowolnym momencie, postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w comiesięcznej wiadomości e-mailu lub kontaktując się z nami.

Więcej informacji na: https://www.mercuriurval.com/global/institute/executive-inspiration/

Kiedy korzystają Państwo z naszej strony internetowej
Tak jak wiele innych stron internetowych używamy plików cookie do zbierania informacji. Pliki cookie to pliki zawierające niewielką liczbę danych, które mogą zawierać anonimowy, unikalny identyfikator. Pliki cookie są wysyłane do przeglądarki z witryny internetowej i przechowywane na dysku twardym komputera. Jeśli chcą Państwo dowiedzieć się, w jaki sposób używamy plików cookie, proszę kliknąć tutaj.

Kiedy podają Państwo za pośrednictwem naszej strony internetowej swoje dane osobowe, aby skontaktować się z nami
Aby skontaktować się z nami w przypadku jakichkolwiek pytań lub wymagań na naszej stronie internetowej, mają Państwo możliwość podania swoich danych kontaktowych, np. imienia i nazwiska, stanowiska, adresu e-mail, numeru telefonu itp. Podstawą prawną przetwarzania danych jest Wykonanie umowy, zob. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

Okres przechowywania danych Dopóty, dopóki jest to konieczne, mając na uwadze cel przetwarzania.

Więcej informacji na stronie: https://www.mercuriurval.com/global/contact/contact-us/

Kiedy aplikują Państwo na stanowisko za pośrednictwem naszej strony internetowej
W imieniu naszych klientów publikujemy na naszej stronie internetowej oferty pracy, które mogą być dla Państwa interesujące. Jeśli zdecydują się Państwo ubiegać o stanowisko, będziemy przetwarzać Państwa dane, w tym dostarczoną do nas aplikację i CV Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Zgoda, zob. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Opublikowane oferty pracy mogą Państwo znaleźć na: https://www.mercuriurval.com/global/our-opportunities/

Proszę również przeczytać tekst zgody, włącznie z informacją o okresie przechowywania dostępną na stronie:https://www.mercuriurval.com/global/consent/consent_apply/

Kiedy prowadzimy badania na rynku kandydatów na stanowiska kierownicze i przetwarzamy dane dotyczące kariery zawodowej uzyskane z publicznie dostępnych źródeł
W celu zidentyfikowania liderów i najbardziej utalentowanych osób odpowiadających wymaganiom naszych klientów, prowadzimy szeroko zakrojone badania na rynku kandydatów na stanowiska kierownicze. Jeśli przetwarzamy Państwa dane kontaktowe i informacje dotyczące kariery zawodowej w procesie poszukiwania, robimy to w oparciu o uzasadniony interes zob. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, ponieważ uważamy kontakt z Państwem za istotny jeśli znajdziemy dopasowanie pomiędzy potrzebami biznesowymi jednego z naszych klientów a Państwa osiągnięciami. Państwa informacje zostaną usunięte po zakończeniu procesu poszukiwania.

Kiedy biorą Państwo udział w procesie oceny Mercuri Urval lub wypełniają internetowe narzędzia oceny Mercuri Urval
Nasza metoda oceny zazwyczaj obejmuje

  • Wypełnienie kwestionariusza osobowego Mercuri Urval przez Internet
  • Sesję online, podczas której przeprowadza się ćwiczenia poznawcze
  • Gromadzenie istotnych informacji biograficznych i historii dokonań zawodowych
  • Dogłębną, indywidualną rozmowa z konsultantem, po której przekazywana jest informacja zwrotna

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Zgoda, zob. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Aby mogli Państwo uczestniczyć w naszych procesach oceny, musimy przetworzyć Państwa dane kontaktowe, informacje dotyczące kariery zawodowej podane w trakcie procesu – jak również Państwa wkład w wyżej wymienione działania.

Okres przechowywania danych Jeżeli dane osobowe zostaną przekazane w ramach procesu rekrutacji (Executive Search, Rekrutacja zawodowa lub ocena Państwa jako kandydatów na konkretne stanowisko), Mercuri Urval będzie przechowywać dane osobowe przez okres 6 miesięcy dla uczestników niezatrudnionych w ramach tego procesu oraz przez okres 24 miesięcy dla uczestników zatrudnionych w ramach tego procesu. Jeżeli dane osobowe zostaną przekazane w ramach projektu na rzecz rozwoju (np. coaching, rozwój menedżerski lub doradztwo zawodowe), będziemy przechowywać Państwa dane osobowe przez okres 24 miesięcy.

Jak możemy udostępniać Państwa dane – w tym międzynarodowe transfery danych

Dane osobowe, które zdecydują się Państwo podać, będą przetwarzane przez Mercuri Urval. Fakt, że Mercuri Urval jest firmą globalną oznacza, że Państwa dane mogą być przetwarzane przez Mercuri Urval w każdym kraju, w którym Mercuri Urval prowadzi działalność, łącznie z krajami spoza UE/EOG, w których lokalne przepisy prawa mogą przyznawać Państwu mniej praw niż w Państwa własnym kraju. Jednak Mercuri Urval obsługuje Państwa dane w taki sam, bezpieczny sposób wszędzie tam, gdzie działamy, we wszystkich krajach na świecie.

Mercuri Urval przekazuje Państwa dane osobowe do kraju trzeciego tylko wtedy, gdy mamy na to wyraźną zgodę, jeżeli Komisja Europejska zdecydowała, że w danym kraju istnieje odpowiedni poziom ochrony, jeżeli istnieją inne zabezpieczenia, takie jak Standardowe Klauzule Umowne lub Umowy Wewnątrzgrupowe o Przekazywaniu Danych, lub jeżeli jest to dozwolone przez obowiązujące przepisy o ochronie danych.

Firmy udzielające Mercuri Urval wsparcia informatycznego mogą również mieć dostęp do Państwa danych osobowych jako podmioty przetwarzające dane, działające na zlecenie Mercuri Urval na podstawie Umowy o Przetwarzaniu Danych.

Możemy ujawnić dane osobowe osobom trzecim, gdy mamy uzasadnione powody sądzić, że jest to wymagane przez prawo, oraz w celu zbadania, zapobieżenia lub podjęcia działań dotyczących podejrzanych lub rzeczywistych działań niezgodnych z prawem lub w inny sposób zakazanych, w tym m.in. oszustwa.

Państwa dane osobowe nie będą udostępniane innym osobom trzecim bez Państwa wyraźnej zgody.

Przechowywanie Państwa danych osobowych

Mercuri Urval przechowuje przetwarzane dane osobowe w firmie:

Advania Sverige AB
Fredsborgsgatan 24, SE-117 43 Stockholm
www.advania.se

z którą firma Mercuri Urval zawarła pisemną Umowę o Przetwarzaniu Danych, zapewniającą, że nasz podmiot przetwarzający dane działa zgodnie z wytycznymi.

Techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa

Mercuri Urval stale wdraża niezbędne środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa, który spełnia wymogi obowiązującego rozporządzenia w sprawie danych osobowych.

Państwa prawa

Zgodnie z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych mają Państwo szereg praw w związku z przetwarzaniem przez nas informacji na Państwa temat. Jeśli chcą Państwo dochodzić swoich praw, muszą się Państwo z nami skontaktować. Jeśli przetwarzamy informacje na podstawie zgody, użytkownik może w każdej chwili wycofać swoją zgodę.

Prawo do wglądu do informacji (prawo dostępu)
Mają Państwo prawo do dostępu do dotyczących Państwa przetwarzanych informacji.

Prawo do wprowadzania zmian (korekty)
Mają Państwo prawo do skorygowania błędnych informacji na swój temat.

Prawo do usunięcia
W większości przypadków mają Państwo prawo do usunięcia informacji o sobie przed upływem czasem naszego zwykłego, ogólnego terminu usunięcia danych.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych
Mają Państwo prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.

Prawo do sprzeciwu
W większości przypadków mają Państwo prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.

Wytyczne dotyczące składania skarg

Jeżeli chcą Państwo złożyć skargę do organu nadzorczego, mogą się Państwo skontaktować się ze szwedzkim organem ochrony danych osobowych, który jest głównym organem nadzorczym firmy Mercuri Urval:

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY)
Box 8114, 104 20 Stockholm, Szwecja, www.imy.se
Telefon: +46 08-657 61 00
Adres e-mail: imy@imy.se

- lub skontaktować się z lokalnym organem ochrony danych osobowych.

Dane kontaktowe Mercuri Urval i inspektora ochrony danych osobowych

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej Informacji o polityce prywatności lub chcą Państwo skorzystać z praw określonych niniejszej polityce, mogą się Państwo z nami skontaktować.

Administrator danych:
Mercuri Urval KMR AB
Sveavägen 24-26, 111 57 Sztokholm, Szwecja
Telefon: +468-506 450 40
www.mercuriurval.com

Dane kontaktowe naszego inspektora ochrony danych osobowych:
Imię i nazwisko: Lene Juul Pedersen
e-mail: gdpr.int@mercuriurval.com
Telefon: +45 50707048