Energia

Sektor energetyczny jest jedną z największych branż na świecie, pełniącą krytyczną rolę w dzisiejszym społeczeństwie oraz życiu codziennym jednostki.

Ten zróżnicowany sektor obejmuje firmy każdego rozmiaru, długi łańcuch wartości oraz zakres działalności od wydobycia gazu na morzu i lądzie po inteligentne rozwiązania dla liczników w gospodarstwach domowych. Dostawcy podlegają zarówno lokalnym, jak i międzynarodowym regulacjom i standardom.

W miarę zachodzących zmian obserwujemy następujące zjawisko: nasi klienci z sektora energetycznego – zarówno początkujące firmy, jak i największe przedsiębiorstwa użyteczności publicznej – stają przed taką samą liczbą wyzwań, co możliwości.

Przed nami intensywny rozwój

Branża ta stoi u progu okresu najszybszego rozwoju w historii ludzkości: ponieważ ogromne populacje nowych rynków doświadczają poprawy standardu życia, wzrasta ich zużycie energii.

Przystosowanie się do zmiany klimatu

W tym samym czasie na rynkach dojrzałych oczekuje się, iż przemysł ten dostosuje się do wyzwań związanych z klimatem oraz wymogów bezpieczeństwa. Na wszystkich rynkach w bardzo szybkim tempie rozwijają się nowe, odnawialne technologie, obiecujące czystszą produkcję energii. W konsekwencji tego zjawiska rynki energetyczne przechodzą jednocześnie zniesienie regulacji oraz wprowadzenie legislacji dotyczącej klimatu.

Większa złożoność

Przedsiębiorstwa energetyczne wszelkiego rodzaju muszą stawić czoło wyższym poziomom złożoności i odpowiednio przystosować do nich swoje organizacje. Muszą sobie poradzić z niepewnością rozwijających się technologii oraz politycznych regulacji. Aby sprostać zapotrzebowaniu na “inteligentniejsze” sieci, które zredukują straty i zużycie, tradycyjne przedsiębiorstwa energetyczne muszą stworzyć nowe stowarzyszenia z firmami z sektora informatycznego, komunikacyjnego i internetowego.

Mercuri Urval ściśle współpracuje z firmami z sektora energetycznego. Szczycimy się szczególnie obszerną wiedzą fachową w następujących obszarach:

  • Produkcja ropy i gazu
  • Wytwarzanie energii
  • Dostawa elektryczności i gazu
  • Energia odnawialna