Leadership Coaching prowadzony przez firmę Mercuri Urval

Pomagamy klientom osiągnąć wyższy poziom wydajności

Nasi klienci wymagają usług, które niezawodnie i w wymierny sposób zwiększą efektywność ich liderów.

MU Leadership Coaching pomaga liderom osiągnąć wyższy poziom wydajności w takim kontekście, w jakim na co dzień pracują. To najskuteczniejszy, dopasowany do potrzeb, proces rozwoju osobistego w środowisku zawodowym. Rozwijanie umiejętności kluczowych osób w procesie coachingu to inwestycja, która zwróci się wielokrotnie.

Większość stosowanych na rynku działań związanych z rozwojem przywództwa nie przynosi oczekiwanych rezultatów

How to Improve Leadership Development

Coaching i rozwój zespołu

Coaching zespołów z Mercuri Urval pomoże Państwa pracownikom osiągać nadzwyczajne wyniki teraz i w przyszłości. Nasze podejście poprawi możliwości zespołów w Państwa firmie i da im wgląd w realizowane procesy, umiejętność skupienia na nich. Zapewni także odpowiednie wsparcie, kompetencje oraz narzędzia, których potrzebują jako grupa, aby osiągnąć trwałe wyniki. To szyty na miarę program rozwoju zespołu jako całości oraz poszczególnych osób, które go tworzą.

Certyfikowani trenerzy ICF

Wszyscy trenerzy z Mercuri Urval działają zgodnie ze standardami ICF, pracując pod nadzorem certyfikowanych przez ICF trenerów wiodących. Nasz proces jest zgodny z najwyższymi standardami międzynarodowymi. Trenerzy Mercuri Urval nieustannie dbają o stan swojej wiedzy poprzez ciągły rozwój zawodowy.

Nasze podejście do coachingu

Rozwiązanie firmy Mercuri Urval w zakresie coachingu opiera się na pionierskich badaniach skoncentrowanych na tym, co sprawia, że ludzie osiągają wysokie wyniki w miejscu pracy. Połączenie trzech czynników, tj. ludzi, narzędzi i metod, sprawia, że MU Leadership Coaching  jest naprawdę wyjątkowy.

  • Dobrze dopasowane narzędzie, oparte na wynikach i dowodach. Nasz coaching przywództwa zaczyna się od zrozumienia kontekstu, w którym dana osoba ma odnieść sukces; zapewniamy przy tym, że trener rozumie zarówno sytuację biznesową firmy, jak i możliwości pracownika.
  • Koncentracja na celach. Bogate doświadczenie firmy Mercuri Urval w zakresie rozwoju osobistego i zawodowego pozwoliło nam zrozumieć, jak coaching może wpłynąć na wyniki Państwa firmy. Dlatego łączymy cele coachingu z wytycznymi SMARTER®, które przynoszą korzyści zarówno firmie, jak i pracownikowi.
  • Sprawdzona metodologia kształcenia, oparta na nauce. Trenerzy-eksperci z Mercuri Urval korzystają z metody Activity-Based Coaching and Development (ABCD®). To sprawdzony sposób na poprawę wyników uzyskiwanych przez pracowników oraz organizację. Gwarantuje on, że kształcenie jest procesem aktywnym, a nie teoretycznym.
  • Wymierne rezultaty. Nasze trójstronne podejście gwarantuje aktywne uczestnictwo ścisłego kierownictwa w całym procesie. Oznacza to, że przełożeni aktywnie wspierają rozwój uczestnika i przekazują trenerowi informację zwrotną na temat konkretnych wyzwań, jakie stoją przed danym pracownikiem oraz sposobów radzenia sobie z nimi.