Nasze zasady

Dlaczego nasza działalność budzi zaufanie

Sukces Mercuri Urval jest uzależniony od zdobycia i utrzymania zaufania naszych klientów. Rozumiemy, jak ważne dla wszystkich stron są decyzje dotyczące zatrudnienia i restrukturyzacji. Dlatego, najwyższe standardy etyczne i poufność są tak ważne w naszej filozofii.

Profesjonalnie zarządzana rekrutacja i procesy zmiany zapewniają nieprzerwaną pracę nad projektem i pozwalają naszym klientom uniknąć wewnętrznych zakłóceń.

Dla kandydatów ważne jest, żeby wymagania i obowiązki danego stanowiska oraz możliwości rozwoju osobistego pasowały do ich umiejętności i oczekiwań.

Mercuri Urval dokłada wszelkich starań, aby sprawić, że proces zatrudnienia będzie zadowalał obie strony.

Nasza etyka biznesu

  • Mercuri Urval traktuje wszystkie osoby, biorące udział w projektach, z szacunkiem dla ich potrzeb zawodowych oraz osobistych.
  • Wszystkie informacje o firmie Klienta, jak również o jej obecnych i potencjalnych pracownikach pozostają poufnie.
  • Mercuri Urval nie ujawnia informacji o firmie ani o pracownikach Klienta osobom trzecim, chyba, że zostało to wcześniej uzgodnione.
  • Konsultanci Mercuri Urval ujawnią wszelkie finansowe lub osobiste korzyści, które mogłyby wpłynąć na ich opinię. To, w połączeniu z surowymi procedurami wewnętrznymi, pozwala na uniknięcie potencjalnego konfliktu interesów.
  • Jako lider w zakresie równego traktowania Mercuri Urval nie uznaje dyskryminacji.
  • Zawsze udzielamy informacji zwrotnej uczestnikom biorącym udział w assessmencie.
  • Referencje, w procesie rekrutacji,  sprawdzane są po uprzednim uzyskaniu zgody kandydata oraz bez ujawniania stanowiska, na które kandydat aplikował.
  • Mercuri Urval ocenia umiejętności każdego kandydata w odniesieniu do konkretnych zadań lub roli. Mercuri Urval  na bieżąco weryfikuje i ocenia przebieg każdego spotkania, aby rekrutacja zakończyła się sukcesem.
  • Będąc naszym kandydatem możesz mieć pewność, że wszystkie Twoje dane osobowe są przetwarzane z najwyższą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych. Mercuri Urval będzie przechowywać Twoje dane osobowe tak długo jak jest to konieczne, aby zrealizować cele przetwarzania.