Mercuri Urval Research Institute

Platforma Leadership Selection Science®

Mercuri Urval Research Institute powstał po to, by rozwijać Mercuri Urval jako firmę, która świadczy usługi Executive Search i Leadership Advisory, wykorzystując do tego podejście naukowe.

Platforma Leader Selection Science®

Mercuri Urval Research Institute korzysta z platformy Leadership Selection Science®, aby zapewnić, że usługi i narzędzia stosowane przez ekspertów Mercuri Urval spełniają najwyższe standardy etyczne i wymogi jakości.

  • Leader Selection Science® jest pionierską platformą, jeśli chodzi o wykorzystanie wiedzy oraz metodologii opartych na dowodach.
  • Platforma gwarantuje jakościowy, etyczny i naukowy sposób pracy, którego celem jest rekrutacja liderów i doradztwo zawodowe. Organizacje otrzymują bardziej rzetelne porady i osiągają lepsze wyniki, a sukces liderów ma bardziej trwały charakter.
  • Platforma Leader Selection Science® zapewnia metody działania, które posiadają niezależne certyfikaty, zgodnie z najwyższymi standardami branżowymi w zakresie otwartego, rzetelnego i trafnego podejmowania decyzji dotyczących liderów i przywództwa (certyfikat ISO 10667-2).
  • Metodologia oparta na Leader Selection Science® gwarantuje, że każdy oceniany kandydat lub lider dostaje wyważone opinie ekspertów, co pomaga mu w rozwoju oraz osiąganiu sukcesów w pracy – niezależnie od tego, czy zostanie zatrudniony, czy nie.
  • Dzięki platformie Leader Selection Science® podejmujemy nieustanne wysiłki, aby poszerzać swą wiedzę i udzielać klientom i liderom wiarygodnych, naukowych porad.
  • Metody i narzędzia oparte na Leader Selection Science® są używane wyłącznie przez certyfikowanych ekspertów Mercuri Urval.
Ponad 90% rekomendowanych przez nas liderów spełnia lub przekracza oczekiwania pracodawców. Przeczytaj raport z weryfikacji tutaj.

H2: Podnoszenie standardów

Dzięki współpracy z firmami DNV, ISO, Mercers oraz z innymi wiodącymi partnerami, Mercuri Urval Research Institute prowadzi badania i rozwija usługi, które eksperci Mercuri Urval mogą zastosować w pracy z klientami:

  • badania i rozwój narzędzi i metod działania
  • badania walidacyjne
  • programy certyfikacji dla ekspertów MU
  • partnerstwo z organami eksperckimi w zakresie zapewniania jakości i naukowych podstaw rekrutacji