Przemysł i Produkcja

Zmiany zachodzące w tym zmuszającym już dziś do rywalizacji sektorze stanowią szereg nowych wyzwań dla organizacji.

Postęp technologiczny i innowacyjność wciąż rosną. Firmy mierzą się z konkurencją z „tradycyjnych” oraz nowych na rynku krajów o niskich kosztach produkcyjnych, próbując jednocześnie sprostać potrzebom nowo powstałych rynków, zwłaszcza w krajach rozwijających się. Te trudne warunki powodują, że coraz więcej firm we wszystkich sektorach przeżywa kryzys, a pozostałe – muszą się mierzyć z rosnącą konkurencją.

Absolwenci jako wyzwanie

Jednym z podstawowych problemów jest rosnący spadek liczby absolwentów w tym sektorze, co z kolei powoduje dalsze problemy. Mniej talentów na rynku oznacza większe skoncentrowanie na pozyskiwaniu potencjalnych pracowników. Zatrzymanie w swojej firmie odpowiednich pracowników jest warunkiem koniecznym, co oznacza większy nacisk na rozwój pracowników.

Pozyskiwanie kompetentnych menadżerów

Mercuri Urval posiada ogromne doświadczenie w rekrutacji i selekcji menadżerów na średnich i wysokich szczeblach hierarchii firm z sektora produkcyjno-przemysłowego. Jesteśmy w stanie odpowiedzieć na rosnącą rolę kadr zarządzających na całym świecie dzięki wykorzystaniu naszej globalnej sieci kontaktów oraz źródeł informacji, aby pozyskiwać kandydatów w dowolnie wybranym kraju.

Mercuri Urval obsługuje cały szereg organizacji z sektora przemysłu i produkcji. W szczególności szczycimy się jednak naszą wiedzą fachową w następujących obszarach:

  • Energia
  • Przemysł chemiczny
  • Przemysł farmaceutyczny
  • Sprzęt elektryczny i elektroniczny
  • Maszyny – pulpa, papier, druk
  • Przemysł motoryzacyjny