Mercuri Urval w sektorze publicznym

Organizacje publiczne, urzędy i instytucje oraz pozostałe organizacje rządowe, działają w ramach złożonego systemu, zwłaszcza w ostatnich latach. Nieustannie rosną wymagania związane z potrzebą dostarczenia nowszych i bardziej konkurencyjncyh usług, w sposób tańszy i skuteczniejszy. Ponadto, coraz trudniej jest zatrudnić, a następnie utrzymać kadrę kierowniczą oraz pracowników.

W Mercuri Urval wierzymy, że możliwość odniesienia sukcesu i uzyskania wymiernych wyników w stale zmieniającym się sektorze publicznym jest ściśle powiązana z odpowiednio dobrym przywództwem. Dlatego też zapotrzebowanie na doświadczonych i zaangażowanych liderów jest większe niż kiedykolwiek wcześniej. Zadaniem liderów – współpracujących z wykwalifikowanymi specjalistami i pracownikami – jest zmierzenie się z różnorodnymi zadaniami, a przy tym realizowanie ich w sposób lepszy i bardziej wydajny.

Wykwalifikowani liderzy nie biorą się znikąd

Mercuri Urval przyczynia się do rozwoju coraz prężniej działającego sektora publicznego, gdzie decyzje leaderów mogą mieć ogromny wpływ. Właściwe i dynamiczne zarządzanie w wielu różnego rodzajach organizacjach i korporacjach jest niezbędne, aby sprostać rosnącym wymaganiom kreowania wartości i jakości dla: społeczeństwa, obywateli i biznesu, przy jednoczesnym zapewnieniu pracownikom większej satysfakcji z pracy oraz odpowiedniej jakości życia.

Od ponad 50 lat zapewniamy sektorowi publicznemu i innym organizacjom politycznym profesjonalne doradztwo w zakresie zarządzania.

Znamy sektor publiczny

Nasi konsultanci w zespole wiedzą jak funkcjonuje sektor publiczny. Sami, bowiem wcześniej byli zatrudnieni w organizacjach rządowych. Posiadają wiedzę jak można odnieść sukces w tej branży.

Codziennie realizujemy kompleksowe projekty dla organizacji rządowych, gminnych i regionalnych. Rozwiązujemy problemy urzędów, placówek administracyjnych i szpitali, jak również instytucji edukacyjnych i służb użyteczności publicznej z całego świata – nasze placówki można znaleźć w ponad 50 różnych krajach. Zespół Mercuri Urval realizuje również projekty dla organizacji krajowych i międzynarodowych, takich jak Unia Europejska czy ONZ. Działamy w ramach rozległej sieci partnerskiej i prowadzimy bliską współpracę z kadrą szczebla managerskiego dla wszystkich branży na całym świecie.

Działamy w zgodzie z zasadami otwartości i dobrych praktyk administracyjnych, jesteśmy świadomi kultury i zasad panujących w organizacjach politycznych. Oferujemy wszechstronne doświadczenie oraz unikalne umiejętności i narzędzia w konsultacjach zarządczych.

Praganiemy mieć pozytywny wpływ na rozwój sektora publicznego. Z tego względu dążymy do bycia partnerem pierwszego wyboru, zawsze tam gdzie są prowadzone rekrutacje w sektorze publicznym oraz istnieje potrzeba rozwijania najlepszych liderów.