Usługi Finansowe i Inne

Firmę należy budować – czasami odbudować – aby ociągnąć trwały sukces, służąc jednocześnie swoim klientom.

Usługi finansowe i inne to ogromny sektor w państwach Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju oraz na nowo powstałych rynkach. Łączy on w sobie cały szereg firm specjalizujących się w bankowości, ubezpieczeniach, księgowości, prawie, zarządzaniu aktywami, venture capital, private equity oraz doradztwie w zarządzaniu. Mercuri Urval posiada silne zespoły profesjonalistów z imponującym doświadczeniem w branży usługowej. W imieniu naszych klientów zespoły te realizują międzynarodowe projekty.

Ocena konkurencji i potencjalnych partnerów

Główne kompetencje Mercuri Urval – ocena umiejętności i potencjału jednostek oraz zespołów – mogą być wykorzystane w celu oceny konkurencji i potencjalnych partnerów biznesowych. W ostatnich latach przeprowadzaliśmy wiele audytów kadr zarządzających oraz procedur sprawdzających należytą staranność organizacji dla transakcji fuzji i przejęć przed pierwszym wejściem na giełdę.

Zbudowaliśmy swoje doświadczenie w sektorze finansowym na współpracy z największymi bankami, bankami oszczędnościowymi oraz funduszami venture capital. Współpracowaliśmy również z firmami konsultingowymi w obszarze technologii i biznesu, aby zbudować odpowiednie kompetencje dla Twojej firmy.