Teknologi, media og telekommunikasjon

Teknologi-, media- og telekomsektorene er i rivende utvikling. Mens de globale markedene utvikles, vokser og konvergerer, er det en stadig økende etterspørsel etter oppdatert kompetanse og talenter som kan bidra til at selskapene er i forkant av utviklingen. Nettopp i disse sektorene finner vi flere av selskapene som fremstår som vinnere i kampen om talentene.

Vi snakker her typisk om innovative talenter som bidrar til å stake ut kursen innen den teknologiske utviklingen, eller det kan være talenter som evner å omsette nye teknologier til konkurransemessige fortrinn, økonomiske resultater og forretningsmessig utvikling i kundenes verdikjede. Det å peke ut, rekruttere, utvikle og beholde talenter er en utfordring virksomhetene står overfor. Sentralt i dette blir å frigjøre lederpotensial, både forretningsmessig og personaladministrativt.

Hard kamp om markedsandeler og teknologiske fortrinn

Telekomoperatører

Mens telekomoperatørene kjemper om markedsandeler i stadig voksende markeder, er de samtidig nødt til å innfri høye kundekrav og tilpasse seg stadig skiftende regelverk. Samtidig stiller infrastrukturen til neste generasjons teknologi endrede krav til leveransene. Aktørene må tilby stadig mer innovative og verdiøkende tjenester for å henge med i utviklingen. Økt konkurranse og deregulering endrer inntektsstrømmene og øker presset på leverandørene. Å få kontroll over infrastruktur og tilgjengelighet, kunne tilby innovative og hensiktsmessige innholdstjenester, vinne kampen om talentene, samt skape mer fleksible, kundeorienterte organisasjoner er sentrale utfordringer for ledere i hele telekomsektoren.

IT- og teknologileverandører

IT- og teknologileverandører forventes stadig å utvikle og levere kostnadseffektive og innovative forretningsløsninger. Dette betyr at kompetanse innen systemintegrasjon blir avgjørende. Det setter kundene i stand til å implementere state-of-the-art-teknologi for å nå sine forretningsmål og styrke sitt markedspotensial. Men hvordan ser morgendagens kunde ut? Og hvordan kan disse organisasjonene skille seg ut, konkurrere og øke sin andel av overskuddet?

Mediebransjen

Mediebransjen krever kontinuerlig innovasjon for å håndtere og levere morgendagens medieinnhold. I mer enn 20 år har MU bygget opp solid kompetanse innen denne sektoren. Da internettboomen kom på begynnelsen av nittitallet, gikk våre konsulenter i partnerskap med nye IT-bedrifter og sterke, statlig eide telekomselskaper som hadde behov for å tilpasse virksomheten til et konkurranseutsatt marked. I dag hjelper vi kundene til å forstå hvilken kompetanse de trenger for å være i forkant – for å tjene penger på innhold og for å dra nytte av nye kanaler i et raskt skiftende e-landskap.