Å bli partner

Hvorfor vente 10-15 years for å bli partner? Hos oss kan du bli det når du er klar

Mulighet for å bli partner

Hos oss har alle mulighet til å bli partner. I juni 2016 donerte vår grunnlegger og tidligere eier selskapet til en stiftelse. Stiftelsen Mercuri Urval skal sikre at Mercuri Urval forblir en sterk,, uavhengig og fremgangsrik virksomhet Neste steg i vår endring er å invitere selskapets best presterende konsulenter til å bli partnere. Som partner i Mercuri Urval blir du deleier i vår globale organisasjon.

Vi samler regelmessig våre partnere for å styrke vår ekspertise ytterligere og bygge enda sterkere, internasjonale nettverk. I videoen nedenfor forteller noen av våre nyeste partnere hva partnerskapet betyr for dem.

 

 

 

 

Prosessen frem mot partnerskap er transparent, og og kriteriene er kjent av alle i vår virksomhet. Et betydelig individuell innsats over tid kombinert med en langsiktig satsning på selskapet er grunnleggende kriterier. Vi forventer også at man er dedikert til Mercuri Urvals verdier og yter vedvarende bidrag til organisasjonens utvikling og kapitalstruktur utover den individuelle budsjettoppnåelse.

Nominasjonsprosessen ledes av partnere på oppdrag av vår eier, Stiftelsen Mercuri Urval, og gjennomføres uavhengig av selskapsledelsen