Industri og produksjon

De endringene som skjer i denne konkurranseutsatte sektoren representerer en rekke nye utfordringer for sektorens markedsaktører.

Innovasjon og teknologisk utvikling går stadig raskere. Samtidig møter bedriftene økende konkurranse fra "tradisjonelle" og nye lavkostland. Dette bidrar til at flere virksomheter vil bli lagt ned eller blir kjøpt opp, mens de som overlever vil møte mye tøffere konkurranse.

Utfordringen for videre rekruttering til denne sektoren

Vi opplever en vedvarende reduksjon i antall studenter som velger utdannelse innen industrisektoren. Færre talenter på markedet betyr større kamp om å tiltrekke seg potensielle kandidater. I tillegg blir det viktig å holde på de talentene man allerede har. Dette innebærer økt fokus og satsing på kompetanse- og karriereutvikling hos eksisterende medarbeidere.

Sørge for dyktig ledelse

Mercuri Urval har solid erfaring med rekruttering og utvelgelse av topp- og mellomledere innen industri og produksjon. Det økende kravet til mer internasjonal lederkompetanse vil vi i Mercuri Urval kunne ivareta gjennom vårt globale nettverk av rekrutteringsressurser.

I Mercuri Urval har vi et løpende samarbeid med en rekke industri- og produksjonsvirksomheter over hele verden. Gjennom dette samarbeidet har vi tilegnet oss omfattende kompetanse innen bl.a.:

  • Energi
  • Kjemikalier
  • Farmasi
  • Elektrisk og elektronisk utstyr
  • Maskiner
  • Cellulose, papir og trykk
  • Bilindustrien