Vår organisasjon

Mercuri Urval er et ledende selskap innen Executive Search, Professional Recruitment og Talent Advisory. Vi er et forretningsorientert selskap som tror på individuelt ansvar. Vi har en flat organisasjonsstruktur med våre konsulenter og deres kunder i sentrum. Alle våre team rapporterer til vårt globale hovedkontor i Stockholm, Sverige.

Vi eksisterer for å sikre at organisasjoner alltid har de rette menneskene på plass for å levere best mulig resultat"

Vi er organisert som et internasjonalt selskap, hvilket muliggjør smidige og fleksible samarbeid på tvers av landegrensene. Vår sentrale organisasjon (Central Management) leder våre teamledere, som igjen styrer den daglige virksomheten. Takket være vår struktur, våre prosesser og våre internasjonale kontorer, kan vi sømløst kombinere global rekkevidde med lokal ekspertise. Vi er alltid klar til å hjelpe våre kunder, uansett hvor i verden de befinner seg.

Stiftelsen Mercuri Urval

Mercuri Urval eies av en sterk og uavhengig stiftelse - "Stiftelsen Mercuri Urval". Vi vil alltid være et selvstendig selskap eid av en uavhengig stiftelse. Det sikrer at Mercuri Urval fortsatt vil være et sterkt, uavhengig og vellykket selskap. Stiftelsen vil alltid være majoritetseier i selskapet, noe som betyr at Mercuri Urval ikke kan bli solgt til noen andre.

Partnerskap

Som et stiftelseeid selskap, har Mercuri Urval anledning til å tilby den ansatte partnerskap. Å bli partner er en realistisk mulighet for alle ansatte og fremtidige ansatte. Beslutningen om å tilby partnerskap tas av styret.

Som et stiftelseeid selskap, har Mercuri Urval anledning til å tilby den ansatte partnerskap."

Muligheten for å tilby partnerskapet baseres blant annet på en langsiktig innsats samt å ha vist engasjement for vårt selskap og våre verdier. De som bidrar mest, og er villige til å engasjere seg langsiktig i Mercuri Urval, kan tilbys partnerskap, og dermed ta del i selskapets lønnsomhet.

Vårt formål

Vi eksisterer for å sikre at organisasjoner alltid har de rette menneskene på plass for å levere best mulig resultat.

Vår visjon

Å alltid være førstevalget for enhver organisasjon som søker bedre resultater ved å øke ytelsen til sine ansatte. Stedet hvor de ekstraordinære konsulenter, kunder og kandidater kommer sammen og påvirker hverandres profesjonelle liv positivt.