Våre verdier og etiske retningslinjer

Våre verdier og etiske retningslinjer er basert på vår langsiktige forretningsidé og kravene til vår forretningssituasjon:

 • Alle ansatte er forventet å jobbe og oppføre seg i henhold til selskapets verdier og etiske retningslinjer, hvor enn man befinner seg
 • Vi vil ikke engasjere oss i forretningsforbindelser som setter våre verdier eller etiske retningslinjer i fare
 • Våre verdier og etiske retningslinjer vil bli integrert i vår ansettelsespolitikk og i annen strukturell kapital

Våre verdier

 • Vi tar personlig ansvar for egen atferd og egne resultater
  Vi står for personlig etterrettelighet og profesjonalitet
  Vi bygger tillit
 • Vi forplikter oss til å yte solid kvalitet
  Vår atferd følger høye standarder og er resultatorientert, effektiv og fleksibel
  Vi skaper suksesshistorier
 • Vi viser respekt og positivitet i samarbeid med kunder, kandidater, kolleger og stakeholdere
  Vi verdsetter mangfold og samler mennesker rundt felles målsettinger
  Vi bygger sterke relasjoner
 • Vi prioriterer våre kunder hver dag
  Vår atferd er markedsorientert og fokuserer på å forstå behovene til våre kunder
  Vi bygger dyp kompetanse
 • Alle våre ledere og partnere tar forretningsmessig ansvar for selskapets resultater
  Vi jobber målrettet sammen for å nå de strategiske mål og sikrer at interne rutiner og systemer følges korrekt
  Vi bygger et selskap

Våre etiske retningslinjer

 • Medarbeider- og lederansvar
  Mercuri Urvals medarbeidere skal alltid utføre sine oppgaver med selskapets, selskapets kunder og kandidaters beste interesse for øye. Dersom det oppstår en situasjon som utsetter selskapet, selskapets medarbeidere, kunder eller kandidater for risiko, rapporterer vi dette umiddelbart og iverksetter nødvendige tiltak.
 • Forretningspraksis
  Mercuri Urval arbeider i henhold til våre dokumenterte kvalitetsstandarder, arbeidsprosedyrer og vårt styringssystem. Våre leveranser holder høy kvalitet og tilfredsstiller de avtalte mål og standarder.
 • Våre ansatte
  Mercuri Urvals ansatte arbeider i henhold til våre verdier og vår arbeidspraksis som beskrevet i selskapets retningslinjer for medarbeidere. Vi arbeider som ett enhetlig globalt team.
 • Arbeidsmiljø
  Mercuri Urval er en transparent og prestasjonsorientert arbeidsplass med fokus på behovene til våre kunder og kandidater. Vi tilbyr våre medarbeidere og gjester en trygg og sunn arbeidsplass.
 • Miljø
  Mercuri Urval søker å minimalisere eventuell miljøskade forårsaket av vår virksomhet. Vi benytter moderne teknologi og iverksetter tiltak for å redusere miljøskadelig ressursbruk.
 • Antikorrupsjonsarbeid
  Mercuri Urval eies av en uavhengig stiftelse. Vi aksepterer ingen form for bestikkelser eller korrupsjon i vår forretningsvirksomhet.