Bank og finans

For å lykkes med sin virksomhet er det avgjørende at man evner å tilpasse seg endrede rammebetingelser parallelt med at man betjener sine kunder.

Bank og finans (FPT) er en betydelig sektor både i OECD-økonomiene og vekstmarkedene. Den omfatter et bredt spekter av virksomheter innen bank, forsikring, revisjon, advokatvirksomhet, kapitalforvaltning, ventureselskap og bedriftsrådgivning. Mercuri Urval har bygget egne kompetente team med faglig tyngde og erfaring i disse markedene. På vegne av våre internasjonale kunder gjennomfører også våre erfarne konsulentteam prosjekter på tvers av landegrensene.

Evaluering av konkurrenter og potensielle samarbeidspartnere

Mercuri Urvals kjernekompetanse er å evaluere kompetansen og potensialet til enkeltpersoner og team. Denne analysen kan også benyttes overfor konkurrenter eller potensielle forretningspartnere. I løpet av de siste årene har vi gjennomført en rekke managament audits og organisatoriske due diligence-prosedyrer knyttet til fusjoner og oppkjøp.

Mercuri Urval har gjennom flerårige samarbeid med banker og investeringsselskaper opparbeidet en betydelig kompetanse innen finanssektoren. Vi har også bistått store og krevende konsulentselskaper med å kunne utvikle de rette talentene for sin virksomhet.