Transport og logistikk

I et moderne samfunn er vi alle avhengige av effektiv logistikk. Hver dag frakter millioner av lastebiler og tog varer mellom bedrifter, byer og land. Transportselskaper, distributører og logistikkfirmaer står overfor mange helse-, sikkerhets- og miljøutfordringer, lave marginer og økende klimaendringer (CO2). Samtidig har transportsektoren tapt kampen om talentene.

Kravene til sektoren øker stadig. Kostnadsdifferensiering, skreddersydde verdibaserte løsninger og teknologisk innovasjon blir stadig viktigere.

Spesielt salgs- og markedsføringspersonalet blir stadig utfordret, mens tjenestene som selges blir mer og mer spesialtilpasset. Denne situasjonen krever tverrfaglige lederegenskaper og høy grad av kreativitet for å utvikle kostnadseffektive og lønnsomme mål sammen med kunden.

Effektiv transport og logistikk er veldig viktig i distribusjon av produkter. Distribusjon er blitt fragmentert som et resultat av at netthandelen øker kraftig blant bedrifter og forbrukere. Dette har økt muligheten, kompleksiteten og konkurranseevnen i sektoren.

Hvor er de rette talentene?

Mercuri Urval bruker alle tilgjengelige kanaler for å tiltrekke seg talenter til denne sektoren. I noen tilfeller er det avgjørende å tiltrekke seg de mest kompetente kandidatene fra industrien ettersom dybdekunnskap er avgjørende for å skape resultater. I andre situasjoner, tiltrekker og velger vi bevisst ut talenter fra parallelle bransjer for å danne nye forretningsenheter med nye strategier, kulturer eller tjenester.