Samtykke til databehandling

Samtykke til behandling av personlige data ved registrering i Mercuri Urvals CV-database

Du samtykker herved til at dine personlige data  behandles  internt i Mercuri Urval Group (“Mercuri Urval”) i forbindelse med registrering i Mercuri Urvals CV-database. Hvis du ønsker informasjon om “The Mercuri Urval Group”, kan du finne det her: https://www.mercuriurval.com/global/contact/find-us/

Mercuri Urval er et internasjonalt Leadership Acquisition- og Advisory-selskap. Hvert år hjelper vi mer enn 3000 kunder i 60 land med å finne de rette lederne og spesialistene. Til dette formålet har vi opprettet og vedlikeholdt CV-databasen som du nå er i ferd med å bli en del av. For at du skal kunne delta i en prosess med Mercuri Urval, har vi behov for å lagre karriererelatert informasjon om deg som oppdateres når du er i kontakt med oss.

Hva gjør vi med dine data?

Mercuri Urval vil bruke dine personlige data til å:

  • kontakte deg om Leader Acquisition-stillinger som kan være relevante for deg
  • sende deg autogenererte e-postmeldinger om stillinger som samsvarer med dine preferanser, og for eventuelle andre relaterte formål.

Sensitiv informasjon – hva du ikke må laste opp
Vi har ikke tillatelse til å behandle sensitiv informasjon, så vi ber om at du ikke oppgir eller laster opp sensitiv personlige informasjon. Det vil si informasjon om etnisk opphav, politiske meninger, livssyn, medlemskap i fagforeninger, seksuell legning eller opplysninger om helse, biometri eller genetikk. Hvis vi blir klar over at slike data er lagret, vil de bli slettet.

Vi ber om at du ikke navngir eventuelle referanser i dokumentene du laster opp.

Personlige data som berøres av samtykket

For at vi skal kunne kontakte deg med informasjon som er relevant for deg, må vi behandle følgende personlige data:

Kontaktinformasjon, som f.eks. navn, e-postadresse, telefonnummer osv., karriererelatert informasjon som f.eks. ansettelseshistorikk, utdannelse og CV, karriererelatert informasjon du oppgir i dialog med våre konsulenter og researchere samt dine preferanser for en potensiell ny stilling.

Vi oppbevarer også informasjon om din dialog med Mercuri Urval. Det vil si kommunikasjon rundt stillinger som potensielt er relevante for deg, liste over stillinger du har søkt på/vist interesse for, og våre notater relatert til disse.

Hvem har tilgang til dine personlige data, og hvor behandler vi dem?

Personlige data som du velger å oppgi, vil bli behandlet av Mercuri Urval. Ettersom Mercuri Urval er et globalt selskap, kan vi tilby deg muligheten til å bli vurdert til stillinger over hele verden. Dette betyr at dine data kan bli behandlet av Mercuri Urval i alle land hvor Mercuri Urval opererer, inkludert land utenfor EU/EØS. Du gir oss tillatelse til å behandle dine data. I lys av GDPR vil vi informere deg om muligheten for at det er et annet juridiske rammeverk for beskyttelse av personopplysninger utenfor EU/EØS. Mercuri Urval vil uansett behandle dine data på samme sikre vis, uavhengig av i hvilket land det skjer.

Selskaper som leverer IT-support til Mercuri Urval vil også ha tilgang til databehandling ved at de opererer under Mercuri Urvals instruksjon gjennom en databehandlingsavtale.

Andre mottakere av personlige data

For at vi skal kunne tilby deg å bli vurdert til aktuelle stillinger, har vi behov for  å dele personlige data med våre kunder. Hvis vår kunde i et bestemt oppdrag er lokalisert utenfor EU/EØS, godkjenner du at vi sender dine data til denne kunden. Hvis du samtykker til deling av dine data, blir vår kunde ansvarlig for dine data som uavhengig datakontrollør, og den personlige informasjonen blir lagret i henhold til det aktuelle landets retningslinjer for behandling av personlige data.

Varigheten

Vi lagrer dine personlige data bare så lenge det er hensiktsmessig for deg. Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke og slette informasjonen din selv ved å bruke ditt brukernavn og passord, eller kontakte Mercuri Urval og få oss til å slette dine personlige data.

Hvor blir dine personlige data lagret?

Mercuri Urval lagrer behandlede personlige data hos:

Advania Sverige AB
Fredsborgsgatan 24, SE-117 43 Stockholm
www.advania.se

som Mercuri Urval har inngått en skriftlig databehandlingsavtale med for å sikre at vår databehandler agerer i henhold til Mercuri Urvals instruks.

Tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak

Mercuri Urval er ansvarlig for kontinuerlig å implementere nødvendige tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre at vi til enhver tid oppfyller kravene i gjeldende forskrifter for behandling av personlige data..

Dine rettigheter når du lar Mercuri Urval behandle dine personlige data

Det er viktig for Mercuri Urval at vi skaper tillitsbaserte forhold til personene vi behandler personlige data for, at vi beskytter din integritet og gir deg kontroll over dine personlige data.

Du kan når som helst kontakte Mercuri Urval og be om at dine personlige data slettes, eller du kan velge å slette registreringen selv ved å bruke ditt brukernavn og passord.

Du kan når som helst kontakte Mercuri Urval for å be om tilgang til eller utskrift av dine personlige data. Hvis personlige data vi har behandlet er unøyaktige eller ufullstendige, kan du be oss om å rette disse.

Hvis du vil utøve dine rettigheter, kan du kontakte oss via kontaktinformasjonen oppgitt nedenfor.

Retningslinjer for klager

Skulle du ønske å sende inn en klage til en tilsynsmyndighet, kan du kontakte den svenske databeskyttelsesmyndigheten, som er Mercuri Urvals ledende tilsynsmyndighet:

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY)
Box 8114, 104 20 Stockholm, Sverige, www.imy.se
Telefon: +46 08-657 61 00
E-postadresse: imy@imy.se

– eller du kan velge å kontakte din lokale databeskyttelsesmyndighet.

Kontaktinformasjon

Hvis du har spørsmål eller ønsker å utøve dine rettigheter slik de er oppgitt ovenfor, kan du kontakte oss på: gdpr.int@mercuriurval.com

Datakontrollør:
Mercuri Urval KMR AB
Sveavägen 24-26, 111 57 Stockholm, Sverige
www.mercuriurval.com

Hvis du ikke samtykker i behandling av dine personlige data som beskrevet ovenfor, kan du ikke registrere dine personlige data.