Leadership Assessment met Mercuri Urval

Ons Leadership Assessment laat uw organisatie beter presteren, nu en in de toekomst

Of de kandidaat nu intern of extern is, of er al of niet een Executive Search bureau bij betrokken is en of er add-on assessmenttools worden gebruikt, uit onderzoek blijkt steeds dat de kans op een succesvolle aanstelling niet veel groter is dan bij het gooien van kop of munt. Dit probleem leidt tot enorme kosten – voor mensen, voor beslissers en voor organisaties.

Recent onderzoek naar conventionele benoemingen op executive-niveau laat een laag slagingspercentage zien. Slechts 50-60% van de benoemingen blijkt succesvol.
Lees hier meer over falende selectieprocessen van Executives

Een paar jaar geleden heeft een bekend internationaal Executive Search bureau onderzoek gedaan naar 20.000 benoemingen van Executives. De onderzoekers ontdekten dat 40% van hen mislukte binnen 18 maanden na de benoeming, ondanks het gebruik van uitgebreide “talent data” en de nieuwste assessment tools. Uit een meta-analyse van recente onderzoeken blijkt dit lage resultaatniveau de norm te zijn. Het is echt schrikbarend dat slechts 50% tot 60% van de benoemingen van Executives succesvol is als reguliere benaderingen worden gebruikt.

Kies niet voor toeval, maar voor wetenschappelijke onderbouwing

Onze Leadership Assessment experts leveren gedegen selectie- en ontwikkeladvies over uw belangrijkste kapitaal – uw mensen op sleutelfuncties.

Het MU Leadership Assessment voorspelt het korte- en langere termijn succes van de executives binnen uw organisatie. De ‘science-based’ methode levert precieze, op feiten gebaseerde voorspellingen, afgestemd op de situatie en plannen van uw organisatie.

Deze baanbrekende dienstverlening vindt u uitsluitend bij Mercuri Urval en wordt altijd uitgevoerd door gecertificeerde experts. De belangrijkste factoren die het MU Leadership Assessment onderscheiden van andere Assessmentprocessen op Executive-niveau zijn:

 • Het proces is verankerd in de unieke context en business situatie van de klant en niet gebaseerd op generieke modellen, aannames en theorieën over leiderschap. Een analyse en advies op maat vormen een integraal onderdeel van de werkwijze van de Leadership Assessment expert.
 • We zijn duidelijk in onze aanbeveling om een kandidaat al of niet aan te nemen (onze experts geven onafhankelijk advies, ook als dat een uitdaging oplevert voor onze klant)
 • De nauwkeurigheid van onze voorspellingen over de prestaties van de kandidaat wordt opgevolgd en vastgelegd.
 • Toepassen van de hoogste validatie- en certificeringsstandaards binnen onze branche (ISO 10667-2).

Met ons Leadership Assessment:

 • Borgt u zowel de benodigde korte als de lange termijn resultaten.
 • Selecteert u senior- en topmanagers die vanaf de eerste dag presteren en dat blijven doen.
 • Verbeteren de resultaten van uw organisatie met de tijd omdat u de beste mensen op sleutelfuncties heeft.
 • Verzekert u zich voor de lange termijn van leiderschap-potentieel binnen uw organisatie.
 • Gebruikt u de meest geavanceerde methodes die er zijn voor het voorspellen van succes.

MU Leadership Assessment ontstijgt subjectieve meningen

Onze Leadership Assessment experts zijn gecertificeerd en houden hun vakkennis voortdurend op peil om steeds opnieuw te kunnen voldoen aan uw verwachtingen. Zij zorgen ervoor dat uw senior- en topmanagers en anderen op sleutelposities het voortouw nemen in het verbeteren van uw organisatie, nu en in de komende jaren. Of het nu gaat om uw volgende CEO of om een essentiële senior-specialist in uw team.

 • Ons advies is wetenschappelijk onderbouwd, aantoonbaar succesvol, ISO 10667-2 gecertificeerd.
 • MU´s Leadership Assessment is gebaseerd op een systematisch verzameling en beoordeling van relevante feiten en gegevens, waardoor een nauwkeurige, betrouwbare voorspelling van toekomstig succes mogelijk wordt. Zowel voor de korte als lange termijn.
 • Trackrecord, persoonlijke competenties en motivatie worden geanalyseerd en beoordeeld als basis voor deze voorspelling.
 • Meer dan 90% van de kandidaten die wij aanbevelen voldoet aan de verwachtingen of overtreffen die*.

MU Leadership Assessment: A stronger prediction and more reliable leadership advice

Lees het artikel van Richard Moore, CEO Mercuri Urval

Een MU Leadership Assessment bouwt voort op een analyse van de specifieke omgeving en situatie. Het levert een advies op dat exact is afgestemd op uw behoeften. Wij zorgen ervoor dat we begrijpen welk leiderschap u nodig heeft. Onze bewezen expertise en methodes in het vertalen van business strategie naar de juiste competenties van mensen, heeft duizenden van onze klanten geholpen beter te presteren.

 • Wij gebruiken unieke en wetenschappelijk onderbouwde methoden en tools bij alle relevante onderdelen van het assessment. We hebben een research traditie die al meer dan 50 jaar teruggaat en een trackrecord van meer dan 1 miljoen uitgevoerde assessments.
 • We voldoen aan de hoogste eisen van ethiek en gegevensbeveiliging. De uitvoering van onze diensten wordt continu intern en extern gecontroleerd. Wij zijn ISO 10667-2 gecertificeerd. Wij bieden hoge kwaliteit en consistentie.
 • We geven betrouwbaar advies over beslissingen over de selectie en ontwikkeling van mensen op sleutelfuncties. We zullen altijd duidelijk zijn over hoe verder te gaan. Onze voorspellingen zijn correct in meer dan 90% van de afgeronde projecten (extern onafhankelijk onderzoek). Het succespercentage is daarmee het hoogste binnen onze sector.
 • Door het wetenschappelijk fundament, zorgt het Leadership Assessment voor nauwkeurigheid en verminderde subjectiviteit. Onze oplossing behandelt alle partijen gelijk en eerlijk, discrimineert niet en is gebaseerd op de ISO-normen voor betrouwbaar en deugdelijk advies en voorspelling over prestaties in het werk.

Waarom Mercuri Urval voor uw volgende Leadership Assessment?

Het MU Leadership Assessment is een hoogwaardig proces met unieke wetenschappelijke methodes die zekerheid bieden. Onze gepatenteerde procedures zijn gegarandeerd een ethische en betrouwbare basis om beslissingen te nemen over senior- en topmanagers en andere sleutelposities in een organisatie. 

We beschikken over meer dan 50 jaar kennis van en ervaring in welk leiderschap nodig is om succesvol te zijn in de specifieke omgeving van uw organisatie. We begrijpen hoe het gedrag van uw kernteam uw resultaten beïnvloedt. We helpen u om diegenen, die u nodig heeft om uw resultaten te halen, aan u te binden.

De Leadership Assessment Experts

 • Onze Leadership Assessment en Leadership Advisory Consultants zijn experts op het gebied van business en leiderschap
 • Onze experts werken in klantgerichte teams samen in meer dan 60 landen

Uitgebreid trackrecord in Leadership Assessment and Leadership Advisory

 • Wereldwijd duizenden klanten in alle sectoren
 • Onze experts zijn volledig gericht op het verbeteren van de resultaten van onze klanten middels effectief leiderschap

Ongeëvenaarde methode

 • Onze methode is geborgd in kwaliteitssystemen, waaronder de ISO 10667-2 standaard
 • Gepatenteerde procedures die gegarandeerd een ethische en betrouwbare basis zijn om beslissingen te nemen over de leiding van uw organisatie
 • Meer dan 90% van de leidinggevenden die wij aanbevelen voldoet aan of overstijgt de verwachtingen*

* Periodieke validatiestudies, met een jaarlijkse audit door DNV

Responsible consultants:

Ricky Foo

Partner & Director

Bekijk profiel

Responsible consultants:

Wout Van Impe

Partner & Team Director

Bekijk profiel