Ethiek

Het succes van Mercuri Urval valt of staat met het verkrijgen en behouden van het vertrouwen van onze klanten. We begrijpen hoe belangrijk personeelsveranderingen en reorganisaties zijn voor alle partijen. Daarom leggen we de lat hoog wat betreft vertrouwelijkheid in ons werk.

Een professioneel begeleid werving en selectie- of veranderproces verzekert u van continuïteit in uw prestaties en voorkomt het achterblijven van resultaten en interne onrust.

Voor de kandidaten is het belangrijk dat de verantwoordelijkheden, eisen en persoonlijke ontwikkelmogelijkheden van een baan afgestemd zijn op hun eigen mogelijkheden en verwachtingen.

Mercuri Urval doet er alles aan om voor beide partijen naar tevredenheid te handelen.

Onze ethische normen

Integriteit:

  • Mercuri Urval behandelt alle personen die bij opdrachten betrokken zijn met respect voor hun professionele en persoonlijke behoeften.
  • Alle informatie over de bedrijfsvoering van onze klanten, de medewerkers en kandidaten wordt door ons vertrouwelijk behandeld.
  • Mercuri Urval geeft geen informatie over mensen of over bedrijven van klanten aan derden, behalve wanneer dat vooraf is overeengekomen.
  • Als voorloper op het gebied van diversiteit discrimineert Mercuri Urval niet.
  • Wanneer een assessment wordt uitgevoerd, omvat dit onder meer een gestructureerd diepte-interview en mondelinge terugkoppeling naar de kandidaat.
  • Referenties worden alleen geraadpleegd met voorafgaande toestemming. Wanneer referenties worden geraadpleegd, wordt de specifieke functie waarnaar iemand heeft gesolliciteerd niet bekendgemaakt.
  • Als kandidaat kunt u er zeker van zijn dat alle persoonlijke gegevens met de grootste zorg en in overeenstemming met de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming worden behandeld. Mercuri Urval bewaart persoonlijke gegevens slechts zolang als nodig is met het oog op de doeleinden van de verwerking.

Aanspreekbaarheid en onafhankelijkheid:

  • Mercuri Urval stelt alles in het werk om te zorgen dat een consultant tot een onafhankelijk advies kan komen, zonder beïnvloeding van buitenaf. Dit, samen met strenge interne procedures, verzekert dat zich geen belangenconflicten voordoen.

Toegewijd aan het succes van de klant:

  • Bij de advisering van de klant staat het belang van de klant voorop. Duurzaam succes voor de klant is het uitgangspunt bij alle adviezen.
  • Mercuri Urval beoordeelt de competenties van elke kandidaat in relatie tot een specifieke functie of rol. Na indiensttreding voert Mercuri Urval een follow-up traject uit om een succesvol dienstverband te garanderen.