Onze waarden en gedragscode

Onze waarden en gedragscode zijn gebaseerd op onze professionele visie en principes en op de eisen die aan ons werk gesteld worden.

 • Wij verwachten dat al onze werknemers zich houden aan onze waarden en dat zij onze gedragscode naleven, waar ook ter wereld.
 • We gaan geen zakelijke relaties aan die inbreuk kunnen doen op onze waarden en onze gedragscode.
 • Onze waarden en onze gedragscode zijn verwerkt in onze arbeidsvoorwaarden en andere regelingen en voorschriften.

Onze waarden

 • We nemen de volledige verantwoordelijkheid voor ons eigen gedrag en onze resultaten en beantwoorden daarin aan de hoogste professionele standaards
  We bouwen aan vertrouwen
 • We streven naar de hoogste kwaliteit in ons werk.
  We werken resultaat- en doelgericht en zijn flexibel
  We bouwen aan succes
 • Respect en positiviteit zijn sleutelwoorden in de samenwerking met onze klanten, kandidaten, collega's en andere stakeholders
  We waarderen diversiteit en verenigen mensen in het streven naar een gemeenschappelijk doel
  We bouwen aan sterke relaties
 • Elke dag staan onze klanten op de eerste plaats
  De behoeften van onze klanten en hun markt nemen wij als uitgangspunt
  We bouwen aan expertise
 • Onze leiders en partners nemen zakelijke verantwoordelijkheid voor de resultaten van ons bedrijf
  Het gedrag van leiders en partners vertegenwoordigt bedrijfsdoelstellingen en -strategie en stelt zeker dat bedrijfssystemen correct worden nageleefd
  We bouwen één bedrijf 

Onze gedragscode

 • Diversiteit en inclusie
  De hoogste prioriteit van Mercuri Urval is zakelijk succes. Zakelijk succes vereist diverse en duurzaam effectieve (top)managers en teams. Wij streven naar een inclusieve werkomgeving, gelijke kansen en diverse teams en we zullen alle vormen van onrechtvaardige of onwettige discriminatie tegengaan.
 • Onze manier van werken
  Mercuri Urval acteert conform onze vastgelegde kwaliteitsnormen, werkprocedures en ons  governance-beleid. Wij hanteren een werkwijze voor onze klanten, die leidt tot het behalen van de afgesproken doelen en het voldoen aan de overeengekomen normen.
 • De afspraken met onze medewerkers
  De medewerkers van Mercuri Urval werken conform onze normen en waarden, zoals beschreven in onze Company Employee Policy. We werken als één geïntegreerd global team.
 • Werkomgeving
  Mercuri Urval is een transparante en meritocratische plek om te werken met focus op onze klanten en kandidaten. We zorgen voor een veilige, gezonde en respectvolle werkomgeving voor collega’s en bezoekers.
 • Verantwoordelijkheden medewerkers en managers
  Werknemers van Mercuri Urval voeren hun taken uit in het belang van het bedrijf en onze klanten en kandidaten. Wij melden en nemen direct actie bij incidenten die het bedrijf, onze medewerkers, klanten of kandidaten in gevaar brengen.
 • Het milieu
  Mercuri Urval streeft ernaar bij de uitvoering van ons werk de schade aan het milieu zoveel mogelijk te beperken. We gebruiken moderne technologie en proberen ons gebruik van milieuschadelijke hulpbronnen te verminderen waar mogelijk.
 • Anti-corruptie
  Een onafhankelijke stichting is eigenaar van Mercuri Urval. We accepteren geen enkele vorm van omkoping of corruptie in onze business.