Onze waarden en gedragscode

Onze waarden en gedragscode zijn gebaseerd op onze professionele visie en principes en op de eisen die aan ons werk gesteld worden.

 • Wij verwachten dat al onze werknemers zich houden aan onze waarden en dat zij onze gedragscode naleven, waar ook ter wereld.
 • We gaan geen zakelijke relaties aan die inbreuk kunnen doen op onze waarden en onze gedragscode.
 • Onze waarden en onze gedragscode zijn verwerkt in onze arbeidsvoorwaarden en andere regelingen en voorschriften.

Onze waarden

 • We nemen de volledige verantwoordelijkheid voor ons eigen gedrag en onze resultaten en beantwoorden daarin aan de hoogste professionele standaards
  We bouwen aan vertrouwen
 • We streven naar de hoogste kwaliteit in ons werk.
  We werken resultaat- en doelgericht en zijn flexibel
  We bouwen aan succes
 • Respect en positiviteit zijn sleutelwoorden in de samenwerking met onze klanten, kandidaten, collega's en andere stakeholders
  We waarderen diversiteit en verenigen mensen in het streven naar een gemeenschappelijk doel
  We bouwen aan sterke relaties
 • Elke dag staan onze klanten op de eerste plaats
  De behoeften van onze klanten en hun markt nemen wij als uitgangspunt
  We bouwen aan expertise
 • Onze leiders en partners nemen zakelijke verantwoordelijkheid voor de resultaten van ons bedrijf
  Het gedrag van leiders en partners vertegenwoordigt bedrijfsdoelstellingen en -strategie en stelt zeker dat bedrijfssystemen correct worden nageleefd
  We bouwen één bedrijf 

Onze gedragscode

 • Verantwoordelijkheid van managers en medewerkers
  Medewerkers van Mercuri Urval moeten in hun werk steeds het belang van het bedrijf, de klanten en kandidaten vooropstellen. Als er problemen ontstaan die een negatieve invloed hebben op het bedrijf, onze medewerkers, klanten of kandidaten, melden we deze onmiddellijk en nemen we maatregelen.
 • Professionele aanpak
  Bij Mercuri Urval werken we volgens vastgelegde kwaliteitsnormen, werkwijzen en de principes van goed management. In onze aanpak leveren we een dusdanige kwaliteit dat we kunnen voldoen we aan de afgesproken doelstellingen en standaards.
 • Medewerkers
  Onze medewerkers houden zich aan onze aanpak en onze waarden, zoals die beschreven staan in onze regels en richtlijnen. Wij werken als één internationaal team.
 • Werkomgeving
  Mercuri Urval is een transparante organisatie die focust op klanten en kandidaten. We werken in een cultuur waarbij ieders inspanningen worden beloond. We zorgen voor een veilige, gezonde werkplek voor onze bezoekers en collega's.
 • Milieubeleid
  Mercuri Urval probeert negatieve impact op het milieu zoveel mogelijk te beperken. We werken met moderne technologie en gebruiken zo weinig mogelijk schadelijke materialen.
 • Corruptiebestrijding
  Mercuri Urval is eigendom van een onafhankelijke stichting. Omkoping of corruptie worden in onze organisatie niet getolereerd.