Onze waarden en gedragscode

Onze waarden en gedragscode zijn gebaseerd op onze professionele visie en principes en op de eisen die aan ons werk gesteld worden.

 • Wij verwachten dat al onze werknemers zich houden aan onze waarden en dat zij onze gedragscode naleven, waar ook ter wereld.
 • We gaan geen zakelijke relaties aan die inbreuk kunnen doen op onze waarden en onze gedragscode.
 • Onze waarden en onze gedragscode zijn verwerkt in onze arbeidsvoorwaarden en andere regelingen en voorschriften.

Onze waarden

 • We nemen de volledige verantwoordelijkheid voor ons eigen gedrag en onze resultaten en beantwoorden daarin aan de hoogste professionele standaards
  We bouwen aan vertrouwen
 • We streven naar de hoogste kwaliteit in ons werk.
  We werken resultaat- en doelgericht en zijn flexibel
  We bouwen aan succes
 • Respect en positiviteit zijn sleutelwoorden in de samenwerking met onze klanten, kandidaten, collega's en andere stakeholders
  We waarderen diversiteit en verenigen mensen in het streven naar een gemeenschappelijk doel
  We bouwen aan sterke relaties
 • Elke dag staan onze klanten op de eerste plaats
  De behoeften van onze klanten en hun markt nemen wij als uitgangspunt
  We bouwen aan expertise
 • Onze leiders en partners nemen zakelijke verantwoordelijkheid voor de resultaten van ons bedrijf
  Het gedrag van leiders en partners vertegenwoordigt bedrijfsdoelstellingen en -strategie en stelt zeker dat bedrijfssystemen correct worden nageleefd
  We bouwen één bedrijf 

Gedragscode MU

 • Inclusie en diversiteit
  De hoogste prioriteit van MU is zakelijk succes. Zakelijk succes vereist diverse en duurzaam effectieve (top)managers en teams. Wij streven naar een inclusieve werkomgeving, gelijke kansen en diverse teams en we zullen alle vormen van onrechtvaardige of onwettige discriminatie tegengaan.
 • Professionele aanpak
  MU acteert conform onze vastgelegde kwaliteitsnormen, werkprocedures en ons governance-beleid. De naleving van onze ethische normen en procedures voor kwaliteitsborging worden intern en extern gecontroleerd. We stellen dezelfde hoge kwaliteitsverwachtingen aan onze leveranciers en onderaannemers. Het ethische kader van onze stichting blijft het uitgangspunt. We melden onmiddellijk alle problemen die een risico met zich meebrengen voor het bedrijf, zijn werknemers, klanten of kandidaten en ondernemen de nodige actie.
 • Werkwijze
  De medewerkers van MU werken volgens de MU Way of Working, zoals beschreven in onze Company Employee Policy en MU Key Values and Principles. We werken als één wereldwijd team, volgen onze belangrijkste werkprocedures en leveren hoge MU standaarden voor duurzaam succes van onze klanten. MU Experts leveren kwalitatief hoogwaardige klantprocedures waarmee overeengekomen doelen en normen worden bereikt en bouwen langdurige relaties op die gebaseerd zijn op vertrouwen en betrouwbaar advies. We behandelen informatie van klanten en kandidaten vertrouwelijk en maken nooit misbruik van de inzichten en kennis die ons worden toevertrouwd.
 • Werkomgeving
  MU is een transparante en meritocratische plek om te werken met focus op onze klanten en kandidaten. We zorgen voor een veilige, gezonde en respectvolle werkomgeving voor collega’s en bezoekers. Onze belangrijkste waarden en principes definiëren een werkomgeving die eerlijk, inclusief en goed presterend is. Onze bedrijfswaarden beschrijven hoe we ons gedragen:
  • We nemen de volledige verantwoordelijkheid voor ons eigen gedrag en onze resultaten en beantwoorden daarin aan de hoogste professionele standaards. We bouwen aan vertrouwen.
  • We streven naar de hoogste kwaliteit in ons werk. We werken resultaat- en doelgericht en zijn flexibel. We bouwen aan succes.
  • Respect en positiviteit zijn sleutelwoorden in de samenwerking met onze klanten, kandidaten, collega's en andere stakeholders.We waarderen diversiteit en verenigen mensen in het streven naar een gemeenschappelijk doel. We bouwen aan sterke relaties.
  • Elke dag staan onze klanten op de eerste plaats. De behoeften van onze klanten en hun markt nemen wij als uitgangspunt. We bouwen aan expertise.
 • Verantwoordelijkheden medewerkers en managers
  Werknemers van MU voeren hun taken uit in het belang van het bedrijf en onze klanten en kandidaten. Wij melden en nemen direct actie bij incidenten die het bedrijf, onze medewerkers, klanten of kandidaten in gevaar brengen. Onze leiders en partners nemen zakelijke verantwoordelijkheid voor de resultaten van ons bedrijf. Het gedrag van leiders en partners vertegenwoordigt bedrijfsdoelstellingen en -strategie en stelt zeker dat bedrijfssystemen correct worden nageleefd. We bouwen één bedrijf.

 • Het milieu
  MU streeft ernaar bij de uitvoering van ons werk de schade aan het milieu zoveel mogelijk te beperken. We gebruiken moderne technologie en proberen ons gebruik van milieuschadelijke hulpbronnen te verminderen waar mogelijk. We reizen met aandacht voor onze impact op het milieu.
 • Anti-corruptie
  Een onafhankelijke stichting is eigenaar van MU. We accepteren geen enkele vorm van omkoping of corruptie in onze business. Onze interne controlesystemen zijn streng en voldoen aan de hoogste normen van corporate governance, waarop wordt toegezien door onze Raad van Bestuur en The Mercuri Urval Foundation. Deze eisen gelden ook voor onze leveranciers. We pakken elk vermoeden van gedrag dat niet in overeenstemming is met onze gedragscode aan en nemen gepaste maatregelen.
 • Welzijn bevorderen
  Het onderzoek van het onafhankelijke MU Research Institute wordt openbaar gepresenteerd ten behoeve van bedrijven en organisaties. Het doel is om de effectiviteit van leiderschap te verbeteren en zo succesvolle, duurzame, goed presterende en inclusieve werkomgevingen op te bouwen.
 • Goed bestuur
  De Mercuri Urval Foundation is onderworpen aan Zweedse regelgeving. De statuten van de stichting geven duidelijke richtlijnen op gebieden die te maken hebben met de waardebasis en duurzaamheid van MU. Onze statuten zijn geborgd in bedrijfsregels, interne beleidskaders en principes voor het delegeren van bevoegdheden in al onze dagelijkse werkzaamheden. We gedragen ons professioneel op sociale media en houden ons altijd aan ons merk- en mediabeleid.