Mercuri Urval in de publieke sector

Overheidsorganisaties als ministeries, provincies, gemeenten, waterschappen, politie, ZBO's en tal van semi-overheidsinstellingen als onderwijs-, onderzoeks- en zorginstellingen werken alle in een steeds complexere omgeving. De vraag naar nieuwe, meer en betere diensten wordt voortdurend groter. Bovendien moeten deze ook nog goedkoper en sneller geleverd worden. Daarnaast wordt het steeds lastiger om de beste leidinggevenden en medewerkers aan te trekken en te behouden.

Bij Mercuri Urval zijn we er van overtuigd dat het behalen van substantiële resultaten - in een veranderende publieke sector - sterk gekoppeld is aan goed leiderschap. De behoefte aan getalenteerde en inspirerende leiders is groter dan ooit. De leidinggevenden moeten samen met hun medewerkers een enorme diversiteit aan zaken oplossen en ook nog beter en efficiënter dan voorheen.

Getalenteerde leiders komen niet vanzelf in beeld

Mercuri Urval draagt bij aan het ontwikkelen van een nog effectievere publieke sector. Leidinggevenden kunnen daarbij een belangrijke positieve rol spelen. Goed, dynamisch en integer leiderschap in de vele verschillende publieke organisaties is noodzakelijk. Alleen zo kun je toenemende vraag beantwoorden naar het creëren van waarde en kwaliteit voor de maatschappij, de burgers en het bedrijfsleven. En zo wordt er ook gezorgd voor medewerkerstevredenheid en welzijn.

Al meer dan 50 jaar bieden wij de publieke en semi-publieke sector professioneel advies op een aantal terreinen:

We kennen de publieke sector

Onze consultants kennen de specifieke omstandigheden waarin de publieke sector functioneert. Ze hebben ruime ervaring in en kennis van door de politiek geleide organisaties. Daardoor hebben we goed inzicht in wat er nodig is om succes te boeken als leidinggevende binnen de sector.

We voeren projecten uit voor zowel nationale, regionale als gemeentelijke organisaties. Iedere dag weer. We lossen problemen op voor departementen en ziekenhuizen, maar ook voor onderwijsinstellingen en nutsbedrijven, overal ter wereld, vanuit meer dan 50 vestigingen wereldwijd. We beschikken over een ruim netwerk. Mercuri Urval werkt ook voor nationale en internationale organisaties, zoals de EU en de VN.

We houden ons aan de regelgeving inzake openheid en administratie en we kennen de professionele eisen, regels en cultuur kenmerkend voor politiek geleide organisaties. We kunnen veelzijdige ervaring en professionele tools bieden in ons advieswerk.

Onze ambitie is het leveren van een positieve bijdrage aan de ontwikkeling van de publieke sector. Daarom streven we ernaar dé partner te zijn wanneer de publieke sector de beste leiders wil werven en ontwikkelen.